Gemeente Aa en Hunze legt kritiek Omgevingsadviesraad naast zich neer

De gemeente Aa en Hunze legt ook kritiek van de Omgevingsadviesraad (OAR) op het besluit over de bijdrage aan het gebiedsfonds naast zich neer.

Rob Rietveld, adviseur van de Omgevingsadviesraad (OAR) maakte recent zijn ongenoegen kenbaar over het feit dat de gemeente geen boodschap had aan het verzoek van de OAR om nog geen besluit te nemen.

De leden van de OAR wilden het exacte bedrag dat de gemeente in het gebiedsfonds voor omwonenden van windpark Oostermoer wilde stoppen eerst goed (laten) bestuderen. Ze plaatsten vraagtekens bij de hoogte van het bedrag. ‘Een eerste verkenning (...) geeft reden om aan de huidige berekening te twijfelen’, schreven onafhankelijk voorzitter Gerrit Valk en bewonersadviseur Rietveld.

Maar hun brief werd door het college, dat de raad een voorstel voorlegde, en een meerderheid van de gemeenteraad, dat een besluit nam, genegeerd.

,,Terwijl er helemaal geen haast achter dit besluit zou moeten zitten’’, zei Rietveld. ,,Dit doet geen recht aan de Omgevingsadviesraad en de goede en constructieve manier waarop omwonenden en dorpsverenigingen met overheden en initiatiefnemers praten.’’

‘Grote waarde aan duidelijkheid’

Gevraagd naar een reactie op die kritiek, laat wethouder Co Lambert (GroenLinks) via een woordvoerder weten: ,,Het college heeft grote waarde gehecht aan het geven van duidelijkheid over haar bijdrage aan het gebiedsfonds. Door het nemen van een besluit door zowel college als raad is deze duidelijkheid verschaft.’’

Een meerderheid van de raad besloot dat Aa en Hunze een bedrag van 312.000 euro stort in het gebiedsfonds van Oostermoer (onderdeel van windpark Drentse Monden en Oostermoer), uitgesmeerd over een periode van tien jaar.

Volgens leden van de OAR, stichting WindNee en adviseur Rietveld is dat bedrag gebaseerd op heel veel variabelen. ,,En als je die variabelen in het gebruikte rekenmodel net even anders invult, kan er een veel hoger bedrag voor het gebiedsfonds uitkomen.’’