Doek valt voor plan tiny houses in Emmen

De bouw van tiny houses in Emmen is voorlopig van de baan. Woningcorporatie Domesta heeft teleurgesteld de stekker uit het project getrokken.

Domesta werkte achter de schermen zo’n twee jaar aan een plan voor een buurtje met minihuisjes van zo’n 30 vierkante meter. Zij trok daarbij samen op met het Limburgse bedrijf C3 Living. Aanvankelijk koerste dit bedrijf in zijn eentje op een plek aan het Hemrikkwartier in de wijk Delftlanden, maar dat ging niet door vanwege plannen voor de bouw van reguliere woningen.

Nadat de gemeente deze maand een plan voor zestien tiny houses op een alternatieve locatie in de wijk Bargeres afkeurde, vindt Domesta het genoeg geweest. Zij gooide de handdoek in de ring. Peter Broekmans van C3 Living is teleurgesteld. ,,Ik dacht dat de gemeente juist blij was met ons initiatief en het nieuwste plan. Heel jammer dat ook dit blijkbaar niet door mag gaan.’’

De jongste wijk van Emmen

In 2016 kwam wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) zelf met het plan voor tiny houses naar buiten. Tijdens een inloopavond waarin allerlei plannen voor de wijk Delftlanden werden gepresenteerd, zei hij medewerking te willen verlenen aan een proef met twaalf superkleine huurwoningen aan het Hemrikkwartier in de jongste wijk van Emmen.

Het plan ging toen uit van omgebouwde zeecontainers. Voordeel van dit soort bouwwerken is onder meer dat ze makkelijk te transporteren zijn, vertelde de wethouder. ,,De ontwikkeling ervan sluit bovendien aan bij een vraag die er is naar kleinere woningen’’, betoogde Otter ook nog. Van de twaalf te bouwen huisjes zouden er zes worden betrokken door statushouders, ofwel vluchtelingen met een verblijfstatus.

‘We zetten er een punt achter. Zonder resultaat’

Na de presentatie in de Delftlanden trok de woningbouwmarkt aan en meldden zich partijen die ook wel reguliere huizen aan het Hemrikwartier wilden bouwen. C3 Living kreeg te horen dat zij op zoek moest naar een nieuwe plek. Vanaf die periode raakte Domesta erbij betrokken. Met C3 Living maakte zij een alternatief plan, dat uiteindelijk resulteerde in een project voor zestien tiny houses in de wijk Bargeres. Het idee dat zeecontainers de basis moesten vormen, werd verlaten.

Domesta-directeur Bert Moormann: ,,Deze maand kregen we van de gemeente na lange tijd antwoord. Zij vindt dat in ons plan de woningen over een te groot gebied verspreid staan en wil ze dus dichter bij elkaar hebben. Dat willen wij niet, want dan heeft het niet de uitstraling die wij voor ogen hebben. Heel jammer, maar dan rest er weinig anders dan er een punt achter te zetten. Zonder enig resultaat.’’

Gemeente: plan dat er nu ligt is niet geschikt

De gemeente meldt zeker ruimte te willen geven voor kwalitatieve vernieuwende elementen op het gebied van woningbouw. ,,Maar het plan dat er nu ligt, is wat ons betreft niet geschikt’’, zegt een woordvoerster. ,,Dit komt onder andere door de locatie, de aantallen woningen en andere zaken die op dit moment in de wijk spelen. Het bouwen van zestien woningen op deze plek is wat ons betreft geen kwaliteitsimpuls voor deze buurt.’’

Met de gemeente valt wel te praten over een kleiner aantal ‘flexibele woningen’ in Bargeres, een alternatieve locatie voor deze woningen en stoppen. Zij geeft ook nog aan dat zij vijf jaar geleden vanwege een dreigend huisvestingsprobleem voor statushouders op zoek ging naar eenvoudig bij de plaatsen wooneenheden. ,,Daarbij kwamen we in contact met C3 Living. In verband met spreiding van statushouders kwam Delftlanden in beeld.’’ Later nam de noodzaak voor extra woonruimte voor statushouders volgens de gemeente af.