Is de leefomstandigheid van asielkinderen verbeterd? Dat wordt in het azc in Emmen onderzocht

In vier asielzoekerscentra in Nederland worden dit najaar de leefomstandigheden van kinderen onderzocht. Een van die azc’s is die in Emmen.

De opvanglocaties in Rotterdam, Grave en Hengelo zijn de andere drie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het COA en de Werkgroep Kind in azc. De laatste is een coalitie van verschillende organisatie, waaronder UNICEF Nederland, Defence for Children, War Child en VluchtelingenWerk Nederland.

Het onderzoek is een vervolg op dat van 2018. Dat toonde aan dat de situatie van kinderen in de Nederlandse azc’s grotendeels wel maar nog niet volledig voldeed aan het VN-kinderrechtenverdrag. ,,Dit nieuwe onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre aanbevelingen die toen zijn gedaan, zijn opgevolgd en tot een verbetering hebben geleid’’, zegt COA-woordvoerder Werner van Bastelaar.

Speciaal onderwijs

Die aanbevelingen stelden onder meer dat activiteiten in azc’s voor kinderen meer in overleg met hen moet worden opgezet en dat in alle opvanglocaties voorlichtingsactiviteiten over de asielprocedure opgezet moeten worden. Een aanbeveling is ook dat zo snel mogelijk bij aankomst gesignaleerd moet worden of een kind speciaal onderwijs nodig heeft. De Werkgroep Kind in azc vindt het daarbij ook van groot belang dat het aantal verhuizingen voor kinderen in de opvang zo veel mogelijk wordt beperkt.

In de Nederlandse azc’s verblijven momenteel ongeveer 7.500 kinderen. ,,Op een totaal van 27899 ’’, aldus Van Bastelaar.