Christelijk gereformeerde kerk verhuist van centrum Emmen naar pand Ichtus in Emmermeer

De christelijk gereformeerde kerk vertrekt uit het Emmer centrum. Er wordt gewerkt aan plannen om het gebouw aan de Sterrenkamp af te stoten en te verhuizen naar Ichthus in de wijk Emmermeer.

De christelijk gereformeerde kerk telt zo’n 550 leden en iedere zondag bezoeken hiervan tussen de 250 en 300 mensen de dienst in de Bethelkerk aan de Sterrenkamp. Het pand, dat in de jaren tachtig werd gebouwd en zo’n twintig jaar geleden werd uitgebreid, voldoet niet meer. Er is onvoldoende ruimte voor ontmoeting na de kerkdienst, de opvang van kinderen gebeurt noodgedwongen in de kelder en het asbesthoudende dak moet op termijn worden vervangen.

,,Daarnaast speelt een parkeerprobleem’’, zegt Bert Moolhuizen, voorzitter van de kerkenraad. ,,Nu parkeert een deel van de kerkgangers zijn auto op zondag nog gratis bij de Rabobank. De vraag is of dat straks ook nog kan op die plek, als de Rabobank is verhuisd naar haar nieuwe onderkomen bij Wildlands en het Atlas Theater.’’

Ichtus: te groot voor Protestantse Gemeente Emmen

Een jaar geleden kwam de christelijk gereformeerde kerk om deze redenen al tot de conclusie dat haar toekomst niet aan de Sterrenkamp lag. Sinds kort is er een concreet alternatief in beeld: kerkgebouw Ichthus aan de Walstraat in Emmen.

Ichthus is eigendom van de Protestantse Gemeente Emmen, die in Emmen nog vier andere kerkgebouwen bezit. Door een dalend aantal actieve kerkleden is Ichthus voor deze kerkgemeente te groot geworden. Bovendien wordt het financieel gezien steeds moeilijker om het pand te onderhouden.

Geen samenvoeging, wel samen in het gebouw

Het in 1955 in gebruik genomen Ichthus is een markant gebouw van de buitenkant. In het pand zit een kerkzaal waar zo’n 600 mensen in kunnen. Daarnaast beschikt het gebouw over flink wat verschillende ruimtes die geschikt zijn voor ontmoeting en vergaderingen. Pal naast dit kerkelijk centrum ligt een openbare parkeerplaats die altijd gratis te gebruiken is.

De Protestantse Gemeente Emmen wil het gebouw Ichthus graag als kerk behouden en staat positief tegenover de komst van de christelijk gereformeerde gemeente naar de Walstraat. ,,De intentie is er en nu worden de plannen nader uitgewerkt’’, zegt Moolhuizen. Er wordt niet gekoerst op een samengaan van beide geloofsgemeenschappen. ,,Het gaat puur om het samen gebruiken van het gebouw.’’

‘Zij te krap in hun jas, voor ons geldt het omgekeerde’

Tjalling Reitsma, kerkrentmeester van de Ichthus-kerk: ,,Wij staan hier heel positief tegenover. Zij zitten te krap in hun jas en voor ons geldt precies het omgekeerde. Als deze plannen doorgaan, betekent dit een stabielere basis onder Ichthus als kerkgebouw.’’ De bedoeling is eerst om een periode proef te draaien. Een van de opties is dat de christelijk gereformeerde kerk na verkoop van haar eigen onderkomen aan de Sterrenkamp Ichthus gaat kopen en vervolgens de Protestantse Gemeente Emmen als huurder krijgt.