Coassistenten zamelen geld in in voor 'Voel je goed!': een project voor laaggeletterde mensen die kampen met overgewicht

Coassistenten van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen komen in actie voor het project ‘Voel je goed!’ van Stichting Lezen en Schrijven. Dit project ondersteunt mensen die moeite hebben met taal bij het ontwikkelen van vaardigheden om gezond te leven.

Voor mensen die moeite hebben met taal is het vaak lastig om betrouwbare gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en toe passen in hun dagelijks leven, zo is de gedachte achter het project Voel je goed! van Stichting Lezen en Schrijven. ,,Daardoor heeft deze groep een grotere kans op overgewicht en aandoeningen die daarmee samenhangen. Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet weten dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven en laaggeletterden dit vaak uit schaamte niet zelf aangeven. De begeleiding door bijvoorbeeld de huisarts of diëtist heeft daardoor niet altijd het gewenste effect.”

Benefietgala

Voel je goed! is een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. De coassistenten van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal organiseren onder andere een benefietgala en een aantal verkoopacties om geld in te zamelen voor het project. Onder leiding van Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen wordt tijdens de benefietavond een veiling gehouden. Ook wordt een loterij georganiseerd. De coassistenten worden daarbij gesponsord door verschillende bedrijven uit de regio.

Gezondheidsproblemen voorkomen

,,We hebben voor dit project gekozen omdat het bijdraagt aan het voorkómen van gezondheidsproblemen”, vertelt coassistent Jorrit van der Linden. ,,We hopen zoveel mogelijk geld op te halen, zodat mensen in deze regio die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om bewuster en gezonder te leven, die hulp ook kunnen krijgen.”