Oud en zorg nodig? Dan moet je weg uit Nieuw-Buinen

Tieners hunkeren naar een eigen jeugdhonk. Ouderen die zorg nodig hebben, kunnen niet in Nieuw-Buinen blijven. Zij moeten met pijn in hun hart verhuizen.

Ziedaar enkele opmerkelijke uitkomsten van het dorpsbelevingsonderzoek, dat dinsdagavond werd gedeeld met de bevolking in dorpsgebouw Noorderbreedte. 23 eerste jaars studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden voerden het onderzoek voor de gemeente Borger-Odoorn uit. Eind vorig jaar trokken ze van deur tot deur. 424 huishoudens vulden het enquêteformulier in, wat neerkomt op een percentage van 27%. ,,Ik had eerlijk gezegd op iets meer gerekend”, zei voorzitter Derk Smit van Dorpsbelangen.

Uit het dal

Hij keek reikhalzend uit naar de uitkomst van het onderzoek, dat onder meer de basis moet vormen voor het opstellen van een soort van actieplan. Een soortgelijke enquête was 12 jaar geleden de basis om Nieuw-Buinen uit een diep dal te trekken. Het dorp, dat werd geteisterd door burenruzies, drugshandel en schietpartijen, werd omgetoverd tot een dorp waar de meeste inwoners weer trots op zijn. Met een voorzieningenniveau dat up-to-date is. Mfa Noorderbreedte, woonproject Nije Daip, het nieuwe sportpark van de plaatselijke voetbaltrots en de oprichting van Dorpsbelangen en de historische vereniging vloeiden er uit voort.

Het onderzoek is een peilstok hoe Nieuw-Buinen er nu voorstaat. Over het algemeen oordelen de inwoners positief over het leefklimaat. 80 procent is positief over het niveau van openbare voorzieningen, 9 van de 10 respondenten vindt dat er voldoende groen aanwezig is en 89% voelt zich veilig en slechts 1% helemaal niet.

Eenzaamheid

Toch is het lang niet allemaal hosanna. 68% vindt dat de windmolens ernstig afbreuk doen aan het veenkoloniale landschap, voor 80% zijn hardrijders een voortdurende bron van ergernis en van de 424 respondenten geven 57 aan te kampen met eenzaamheid. Meer dan 1 op de 8 dus, waarvan de meeste inwoners tussen de 51 en 65 jaar.

Jeugdhonk

Opvallend was dat 71% behoefte heeft aan een jeugdhonk. ,,Hoezo geen jeugdhonk?”, vroeg een dorpsbewoner, ,,In dit dorpsgebouw wás een jeugdhonk. Met dartbord, zonder alcohol. Maar dat is ter ziele gegaan wegens een gebrek aan belangstelling.” Een ander had daar wel een verklaring voor. ,,Jongeren tussen de 14 en 18 jaar hebben behoefte aan een gebouw waar ze een beetje hun gang kunnen gaan. Omdat er niks te doen is, hangen ze maar een beetje rond.” ,,Niks te doen?” haakte een ander in. ,,Er is genoeg te doen, maar er komt gewoon geen hond ondanks dat er genoeg reclame wordt gemaakt.”

Woonzorg

Waar Nieuw-Buinen zich ook zorgen om maakt is dat De Wanne geen woonzorgcentrum meer is. Met als gevolg dat er voor ouderen die zorg nodig hebben niks anders opzit dan te verhuizen naar bijvoorbeeld Stadskanaal en Borger. Met alle gevolgen van dien voor hun sociale contacten. ,,Ouderen die verhuizen verliezen hun vrienden en kennissen. Raar dat het grootste dorp in Borger-Odoorn geen centrum heeft waar mensen kunnen wonen die langdurige zorg nodig hebben. Ik vind dat de gemeente verplicht die zorg moet bieden”, zei iemand. Burgemeester Seton: ,,Wat u zegt is herkenbaar. Ik hoor het vaker. Maar wij bouwen zelf niet. Als gemeente zijn wij afhankelijk van instellingen die het willen doen.”