Weiteveen stopt het dorpsnieuws in een glossy

Inwoners van Weiteveen kunnen deze of volgende week de eerste editie van Dorpskrant Weiteveen op de deurmat verwachten. De nieuwe papieren nieuwsvoorziening moet iedere drie maanden verschijnen.

Weiteveen heeft online al jaren een eigen nieuwskanaal dankzij dorpsbewoner Bernard Peters, die dat in 2013 op poten zette. Op Facebook en de website dorpskrant.com plaatst hij sindsdien het laatste nieuws over Weiteveen. Ook gaf hij enige tijd een soort dorpskrant uit die tweewekelijks verscheen. Deze werd huis-aan-huis verspreid en hierin stonden op één A4-tje de nieuwtjes en de plaatselijke agenda. Maar omdat het te veel werk bleek en een enkele bezorger wel eens een stapel kranten dumpten in het dorp, stierf dit initiatief volgens Peters een stille dood.

Online bleef hij wel actief, maar merkte hij wel dat de animo hier terugliep. ,,Je ziet gewoon de bezoekersaantallen dalen. Als we een bericht plaatsen, hebben we nu vaak minder bezoekers dan vroeger op een dag dat we geen nieuws plaatsten”, vertelt hij. Toch was en is er in Weiteveen volgens Peters wel een behoefte aan een plaatselijke nieuwsvoorziening, maar dan op papier.

Glossy staat niet vol met allerlaatste nieuws

Dat bleek ook uit een onderzoek van Welzijnsgroep Sedna en Dorpsbelangen Weiteveen. Die constateerden vorig jaar aan de hand van een enquête dat het dorp behoefte had aan een papieren dorpskrant. ,,Weiteveen vergrijst en veel mensen zijn niet of nauwelijks actief op de computer. Zij gaven aan dat ze het dorpsnieuws liever op papier zouden ontvangen”, stelt Peters.

Zo werd op initiatief van Dorpsbelangen en Sedna de Dorpskrant Weiteveen opgericht. Peters is een van de vijf redacteuren en de eerste versie wordt een dezer dagen bij dorpsbewoners bezorgd. Omdat de glossy eens per drie maanden verschijnt, staat deze niet vol met het allerlaatste nieuws.

‘Belangrijk dat mensen weten hier te doen is’

Wel worden de plaatselijke verenigingen en dorpsbewoners uitgelicht en is het vizier ook gericht op wat er in dat kwartaal staat te gebeuren in Weiteveen. ,,Een auto-ongeluk komt er niet in, maar we hebben bijvoorbeeld wel interviews gehad met de wijkagent en de voorzitter van de speeltuinvereniging”, aldus Peters.

Voorzitter Henry Schepers van Dorpsbelangen stelt dat de papieren krant zeker voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen een uitkomst is. ,,We hebben dit plan ook vanaf het begin ondersteund. Door adverteerders is de begroting van de krant grotendeels sluitend. Maar als er een tekort is, dan passen bij als Dorpsbelangen het verschil bij”, vertelt hij. ,,Voor ons is het namelijk belangrijk dat de mensen weten wat hier te doen is en wat er leeft in het dorp.”

Oplage van 700 stuks

De papieren dorpskrant verschijnt in een oplage van 700 stuks en het leeuwendeel daarvan wordt bij dorpsbewoners thuis bezorgd. De cliënten van zorggroep Vitez nemen dit voor hun rekening. Het online nieuwskanaal van Peters blijft ook in de lucht.

Meer plaatsen in Zuidoost-Drenthe hebben een eigen dorpskrant. Zo heeft Nieuw-Weerdinge De Streekbode en Nieuw-Schoonebeek Hej ’t al heurd. Schoonebeek heeft sinds november geen dorpskrant meer, nadat de plaatselijke middenstandsvereniging de stekker uit De Schoonebeker Echo trok. Hier wordt nu wel gekeken of deze een doorstart kan maken.