Coevorden pompt miljoenen in verbetering fietspaden: asfalt wijkt voor beton, onderzoek fietssnelweg naar Emmen

Coevorden wacht forse investeringen om fietspaden te moderniseren. De gemeente wil van in totaal 25 fietspaden het bestaande wegdek vervangen door beton. Dat kost 4 tot 5 miljoen euro.

Maar Coevorden heeft nog veel meer wensen, blijkt uit de fietsnota waarover de politiek zich dinsdagavond buigt. Bestaande knelpunten in fietsverbindingen worden opgelost, op schoolroutes valt nog veel te verbeteren en de gemeente denkt aan een fietssnelweg tussen Coevorden en Emmen. Nader onderzoek moet uitwijzen of zo’n route met zo min mogelijk obstakels voldoende meerwaarde heeft.

‘Ontwikkelingen op fietsgebied gaan hard’

De fietsnota komt niet zomaar uit de lucht vallen. Coevorden heeft momenteel geld om nieuwe projecten op te zetten, maar de noodzaak is er tegelijkertijd ook. ,,De ontwikkelingen op fietsgebied gaan hard’’, zegt wethouder Jeroen Huizing (CDA). ,,Enkele jaren geleden was een scholier met een e-bike nog een uitzondering, nu is het net andersom. Ook recreatieve fietsers maken veel meer gebruik van de snellere e-bike, terwijl de infrastructuur daar nog lang niet altijd op is aangepast.’’

Smaller dan 2 meter

De gemeente telt her en der fietspaden die smaller zijn dan 2 meter. Die breedte wordt gezien als minimale maat waarop fietsers elkaar veilig kunnen passeren. Coevorden wil de belangrijkste smalle fietspaden verbreden. ,,Was het voorheen de auto die domineerde in infrastructuurplannen, tegenwoordig wordt er veel bewuster naar fietsroutes gekeken. Juist ook vanwege aspecten op het gebied van duurzaamheid en gezondheid’’, weet Huizing.

Uit een enquête blijkt dat Coevordenaren over het algemeen tevreden zijn over de infrastructuur op fietsgebied. Een op de drie ondervraagden geeft echter aan dat de stallingsmogelijkheden bij stations en bushaltes onvoldoende zijn.

Scholieren klagen over hardrijders

Fietsende scholieren klagen over hardrijders, zoals langs het Stieltjeskanaal, de Valsteeg tussen Oosterhesselen en Dalen en tussen Steenwijksmoer en Coevorden. Ook pleiten leerlingen voor betere verlichting op fietspaden.

Het fietspad tussen Dalen en Coevorden wordt te smal genoemd, vooral ter hoogte van De Loo. Ook wordt dit pad volgens scholieren slecht onderhouden. Voor hen is er goed nieuws: deze verbinding wordt aan de oostkant verbreed tot 2,5 meter, vanaf de kom van Dalen tot aan de spoorwegovergang richting Coevorden. De Valsteeg wordt mogelijk ingericht als zogenoemde fietsstraat, waar auto’s gast zijn. Deze verbinding wordt ook beter verlicht.

Boomwortels

De 25 fietspaden die een betonlaag zouden moeten krijgen, lopen veelal door bossen. Het huidige wegdek van asfalt of tegels raakt sneller beschadigd door boomwortels en verdroging van de ondergrond. Het gaat in totaal om een lengte van 35 kilometer.

De gemeente wil bij het verbeteren van fietspaden meeliften op bestaande projecten. Zo is Staatsbosbeheer van plan de fietspaden nabij het Mekelermeer en de Tilweg (Gees) op te waarderen met een betonnen wegdek. Dat is ook de bedoeling voor het fietspad van 3,8 kilometer in het gebied van de Geeserstroom, waarvoor de gemeente geld op tafel moet leggen. Voor co-financiering doet Coevorden voornamelijk een beroep op de provincie.

Fietspaden langs Schapendijk en naar Aelderholt

Onderzocht wordt nog of er losliggende fietspaden moeten komen langs de Schapendijk tussen Schoonoord en Zweeloo en naar het Landal-park Aelderholt bij Aalden. Routes die op verbeterlijst staan, zijn Schoonoord-Emmen (Coevorden wil dat samen met Emmen en Borger-Odoorn doen) en Sleen-Emmen (via de Hengstmeerweg en Diphoorn).