Techniekonderwijs Zuidoost-Drenthe krijgt boost van ruim vijf miljoen euro voor nieuwe vaklui

Hoe kan de daling van het aantal techniekleerlingen en technisch geschoold personeel worden teruggedrongen?

Bedrijven en scholen in de regio Emmen willen die tekorten ombuigen in groei en stoppen jaarlijks 1,3 miljoen euro in werving, opleiding en apparatuur in praktijkruimtes voor studenten. Dat geld is afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en de scholen.

Meer stageplekken

De plannen - waarvoor vier jaar wordt uitgetrokken - variëren van het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen tot het gebruikmaken van elkaars faciliteiten, samenwerking. Ook gaan bedrijven en opleidingen samen aan de slag voor het creëren van meer stageplekken.

Gebrek aan vakmensen met kennis van de nieuwste technologie

De technische sector is voor Zuidoost-Drenthe van groot belang. ,,Ze zorgt voor veel werkgelegenheid, maar wordt bedreigd door gebrek aan vakmensen met kennis van de nieuwste technologie”, zegt Rolf Mulder van het Hondsrug College in Emmen. ,,Daarom wordt niet alleen stevig geïnvesteerd in het onderwijs, maar zijn ook steeds meer bedrijven bereid om stevig te investeren in opleidingen van zittend personeel en nieuwe carrièrekansen te bieden met aantrekkelijke salarissen.”

Aan het project doen het Drenthe College, het Carmel College, het Hondsrug College, het Esdal College, Terra, Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, Installatiewerk Noord, Bouwmensen, Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe, Koninklijke Metaalunie en de gemeente Emmen mee.