Emmer beukenlaan definitief op waardevolle bomenlijst

De met kap bedreigde bomen van de beukenlaan aan het Matenpad in Emmen staan definitief op de waardevolle bomenlijst van de gemeente.

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) zei tijdens de commissievergadering van maandagavond dat hij wilde dat de bomen zo snel mogelijk de beschermde status zouden krijgen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dit inmiddels gebeurd en zijn de beuken dinsdag definitief aan de waardevolle bomenlijst toegevoegd. Omdat het om meer dan tien bomen gaat, staan ze als waardevolle structuur op de lijst.

Staatsbosbeheer is hiervan volgens de gemeente op de hoogte gesteld. De natuurbeheerder kan nog wel bezwaar indienen tegen het besluit.

Verzet tegen kap

Staatsbosbeheer wil de karakteristieke beukenlaan in de Emmerdennen kappen, met het oog op de veiligheid. Uit twee onderzoeken zou blijken dat veel van de bomen in slechte gezondheid verkeren.

Een actiegroep kwam hiertegen in verzet en liet een nieuw onderzoek uitvoeren naar de staat van de bomen. Hieruit zou blijken dat 2 van de 25 bomen niet meer te redden zijn, maar dat de rest nog een aantal jaren mee kan. Hierna vroeg de actiegroep de beschermde status aan voor de bomen bij de gemeente Emmen.

Staatsbosbeheer wil nog in gesprek

Deze status hebben de bomen nu gekregen, maar dit betekent niet dat kap definitief van de baan is. De wethouder liet maandag al weten dat dit nog steeds kan als in het kader van veiligheid of ziekte kan worden aangetoond dat dit noodzakelijk is. Staatsbosbeheer moet hiervoor dan wel eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente omdat de beuken nu op de waardevolle bomenlijst staan.

Volgens woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer geeft de natuurbeheerder nog steeds de voorkeur aan volledige kap van de laan om deze vervolgens te herplanten met lindes. ,,Maar we willen nog in gesprek met de gemeente en de actiegroep om te kijken wat nu de mogelijkheden zijn.”