Gedupeerden bodemdaling Nieuw-Amsterdam laten van zich horen: hoe veilig wonen wij nog?

Meerdere mensen uit Nieuw-Amsterdam hebben maandagavond in het Emmer gemeentehuis hun zorgen uitgesproken over de bodemdaling in hun dorp.

Dit gebeurde tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Ron Haandrikman, bewoner van de Vaart NZ, betoogde dat de bodemdaling al langere tijd gaande is en dat hierdoor ook de nutsvoorzieningen schade oplopen. ,,In hoeverre kan de gemeente de veiligheid van de bewoners nog garanderen?’’, zo vroeg hij zich af.

Mirjam Weisscher, bewoonster van de Vaart ZZ, betoogde dat de gemeente dit probleem met voortvarendheid moet aanpakken. Dit gebeurt volgens haar tot nu toe niet. ,,Er zou half januari een bijeenkomst zijn voor bewoners. Het is inmiddels 13 januari en wij weten nog van niets.’’

Weisscher kreeg enige tijd geleden bezoek van mensen van de gemeente die haar woning bekeken. ,,Ik heb gevraagd om een verslag daarvan. Tot op heden heb ik geen enkele reactie gehad.’’

Gaslek bij woning, nacht in een hotel

Volgens de Nieuw-Amsterdamse moet de gemeente niet schromen om experts in te schakelen. Zij wees erop dat de gemeente ook zelf de gevolgen ondervindt van bodemdaling. Weisscher was degene die in november de problematiek aankaartte bij Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

In oktober moest zij na een breuk in de gasleiding in allerijl haar huis verlaten en een nacht in een hotel blijven. De oorzaak van de breuk is volgens haar zonneklaar: bodemdaling. Daarna regende het bij Plaatselijk Belang meldingen van mensen die ook last zeiden te ondervinden van bodemdaling. Het gaat dan vooral om scheuren in muren en verzakkingen.

‘Leidingen zijn niet meer rond, maar ovaal’

Baukje van Rijn, die eveneens aan de Vaart ZZ woont, liet de raadsleden weten dat het knappen van de gasleiding enorme impact had in de buurt. Meerdere leidingen hebben volgens haar niet meer de oorspronkelijke vorm, maar zijn inmiddels ovaal. Ze benadrukte dat hier snel wat aan moet gebeuren. Ook mede-straatbewoner Bart van Zon vroeg hier specifiek aandacht voor.

De problematiek stond maandagavond op de agenda omdat de partijen LEF! en SP een motie hadden ingediend. Daarin wordt het college van burgemeester en wethouders onder meer opgeroepen om samen met de waterschappen en de provincie een concreet plan van aanpak te maken en inwoners steeds pro-actief bij het proces te betrekken.

‘Motie is een goede stok achter de deur!’

Hierop werd door de partijen verschillend gereageerd. Zo stelde Wakker Emmen dat zij er vertrouwen in heeft dat het college de zaak goed oppakt. Zij laat nog in het midden of zij de motie eind deze maand bij de raadsvergadering gaat ondersteunen.

GroenLinks betoogde juist dat er vanuit het college tot nu toe te weinig actie wordt ondernomen en ziet de motie als een ‘goede stok achter de deur’. Jenneke Ensink van LEF! riep de raadsleden meermaals op om de motie unaniem te ondersteunen. ,,Want hiermee geef je dan met elkaar een signaal van urgentie af.’’

Wethouder: Soms gaan dingen minder snel dan je zou willen

Wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) benadrukte dat hij de kwestie wel degelijk serieus neemt. Hij zei dat er achter de schermen door meerdere partijen samengewerkt wordt en dat de informatieavond voor de buurt nu staat gepland voor 29 januari. ,,Soms gaan dingen minder snel dan je zou willen.’’

Dat blijkbaar de communicatie vanuit het gemeentehuis niet altijd goed verloopt, betreurde hij. Volgens hem is bodemdaling een complex probleem, dat zich op heel wat plekken van ons land voordoet.

Bewoners: zo ga je toch niet met elkaar om?

De opmerkingen van de wethouder stelden de Nieuw-Amsterdammers die naar de vergadering waren gekomen niet gerust. ,,Tot nu toe hebben we sinds november bar weinig van de gemeente gehoord’’, betoogde een van hen. ,,En het is toch te gek voor woorden dat we blijkbaar naar het gemeentehuis moeten komen om te horen dat de informatieavond is verschoven naar 29 januari. Zo ga je toch niet met elkaar om?’’