Emmen in Gedichten: Taboe

Het Gemeentegedicht is deze week geschreven door Bertus Beltman.

De stikstof en de CO2.
Wie zit er mee? Wie zit er mee?
Het zijn de boeren en hun vee.
Het aantal moet gedeeld door twee.

Zo’n breuk hakt er behoorlijk in.
Hoe moet dat nou, vraagt de boerin.
Dat is de dood voor ons gezin.
De trekker man, ertegenin!

Er gaat een karavaan op weg.
Vandaag geen karren, ploeg of eg,
maar Malieveld, het Haags beleg.
Wie in de file staat heeft pech.

De kip, het varken en de koe,
die vinden het maar een gedoe.
Zij noemen hardop het taboe:
Hun winden, boeren, zijn de clou.

© Bertus Beltman
© www.gemeentedichteremmen.nl