Maak Het Mee
Door Burgemeester Eric van Oosterhout

Bevrijding

Het was weer ouderwets gezellig bij onze nieuwjaarsreceptie in het Atlas Theater. Bijna duizend mensen wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar en genoten van een mooi programma.

Dat stond natuurlijk in het teken van ’75 jaar bevrijding’, het motto voor 2020.

In mijn toespraak zei ik ongeveer het volgende (ik speech graag aan de hand van steekwoorden):

,,Na de oorlog waren er allerlei toekomstvoorspellingen over hoe de wereld er in 2020 uit zou zien. Het blijkt dat de meeste (80%) voorspellingen niet uitkwamen. Ook de wrange voorspelling van rond de eeuwwisseling kwam niet uit: er zouden meer Joden dan Europeanen komen. Daar zat minimaal een gruwelijke oorlog tussen…

Emmen werd op 10 mei 1940 bezet. De toenmalige burgemeester ontsloeg voortvarend zes joodse ambtenaren. De bevrijding op 10 april 1945 leidde tot veel vernielingen, met name in Noordbarge.

Nu, 75 jaar later staan we uitvoerig stil bij die bevrijding. In 2020 zullen er in dit kader ruim vijftig activiteiten zijn.

Dan zullen we ons weer realiseren hoe belangrijk die Bevrijding was. Er ontstond weer ruimte. In de eerste plaats voor het vrij verkondigen van je eigen mening, een grondrecht. Dat betekent geen vrijbrief voor ongenuanceerd tetteren en beledigen. We zouden meer kunnen luisteren naar de gematigde ‘stem van het midden’. In de tweede plaats ontstond er meer ruimte om jezelf te kunnen zijn, ongeacht geloof, ras of geaardheid. Zo zijn we al jaren ‘Regenbooggemeente’ en zullen we ook in 2020 het Regenboogfestival vieren. En ten derde ontstond er meer ruimte voor een veilige samenleving. Emmen behoort tot de veiligste grote gemeenten van Nederland. Maar we blijven zorgen houden over de veiligheid van de jeugd; drugs en alcohol bedreigen nog steeds de opgroeiende jongeren. Ook het thema ondermijning blijft op de agenda staan. En we strijden met de politie voor ‘meer blauw op straat’.

Na de oorlog kon Emmen zich steeds beter economisch ontwikkelen. Het was jammer dat de Tesla-fabriek er toch net niet kwam. Maar het heeft ons wel zelfvertrouwen gegeven en we zijn alweer met volgende fabrieken bezig. Ook de ontwikkeling van duurzame initiatieven bij het Zonnepark Oranjepoort en GZI-next horen in dit kader. Daartoe werken we ook veel over de grenzen heen. Onze goede contacten in Europa betalen zich onder andere uit in een bijdrage van 10 miljoen euro in het afgelopen jaar. We blijven investeren in een goede Noordelijke samenwerking en in de relatie met onze buren. Ook goed onderwijs op allerlei niveaus behoort tot de voorwaarden.

Daarbij is het van belang dat we als gemeenten voldoende geld blijven houden.

We proberen al deze activiteiten als gemeente zo goed mogelijk democratisch in te vullen. De gemeenteraad zal nog meer de boer opgaan, we gaan aan de slag met een kinderburgemeester, en we hebben een prijs voor het beste inwonersidee. In onze dienstverlening proberen we ‘direct duidelijk’ te zijn.

Het wordt een mooi jaar, als we luisteren naar de onlangs overleden dichter Jules Deelder:

"Ontsteekt uw geweten

Kijkt om u heen

Het lot dat we delen

laat niemand alleen”.