Wie wordt de beste speller van Emmen 2019? Burgemeester Van Oosterhout leest Groot Dictee voor

Emmen - Mag een docent of student van het Drenthe College in Emmen zich dinsdag 17 december winnaar noemen van het Groot DC-dictee?

De opbrengst gaat naar het Glazen Huis Emmen. Om het goede doel (regionale activiteiten Nationaal Ouderenfonds) te steunen is burgemeester Eric van Oosterhout - zelf neerlandicus - bereid gevonden het dictee voor te lezen.

Meedoen kost 3 euro per persoon. Een duo betaalt 5 euro. Inschrijven kan op dinsdag 17 december vanaf 13.45 uur in de kantine van Drenthe College, Ubbekingecamp 1 in Emmen of vooraf via dcdictee@gmail.com