Welk ontwerp maakt de wijk Bargeres in Emmen klaar voor de toekomst?

De wijk Bargeres in Emmen is een van de zeven woonwijken en stadsranden in Nederland die geselecteerd is voor Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag die de wijk flink gaat opknappen.

De gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer hebben de woonwijk daarvoor voorgedragen bij het College van Rijksadviseurs.

Architecten, stadmakers, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich tot 21 januari aanmelden om een ontwerp te maken.

Ontwerpteams worden gevraagd om met voorstellen te komen waarin aandacht voor bijvoorbeeld de woningvoorraad, woningverbeteringen, het anders omgaan met tuinen, het klimaat en het anders opvangen of afvoeren van regenwater is.

Jury maakt selectie

Een jury selecteert voor Panorama Lokaal maximaal drie teams die vervolgens gaan werken aan ontwerpvoorstellen die innovatief, uitvoerbaar en realiseerbaar zijn, maar ook als inspiratie voor de wijk kunnen dienen. Elk geselecteerd team krijgt een onkostenvergoeding van 10.000 euro (exclusief btw).

De prijsvraag wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van één winnend team per locatie.

Teams kunnen zich voor 21 januari 2020 aanmelden via deze link.

Woonvisie Bargeres

Het winnende ontwerp wordt opgenomen in de woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres. De uitvoering van de plannen moet worden betaald uit de bestaande budgetten voor de wijk. De woon- en leefbaarheidsvisie wordt volgend jaar voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin zijn ook de uitkomsten opgenomen van het onderzoek van de wijkvereniging dat vorige maand plaatsvond.