Nieuw overleg: asielbus blijft voorlopig rijden

De pendelbus voor asielzoekers in Ter Apel rijdt voorlopig door. De beoogde einddatum van het project, 15 december, wordt losgelaten.

Dat zegt het vervoersbedrijf Qbuzz bij monde van woordvoerder Michel van der Mark.

De pendelbus rijdt sinds de lente van dit jaar tussen het asielcentrum in Ter Apel en Emmen heen en weer, met financiële steun van het ministerie van veiligheid en justitie.

De bus werd ingezet omdat op de reguliere buslijn 73 een kleine groep asielzoekers regelmatig overlast veroorzaakte. Chauffeurs van Qbuzz hadden daarover aan de bel getrokken. De asielbus wordt door chauffeurs van een andere onderneming bestuurd.

Vanwege het moment dat de pendelbus reed, deden zich op lijn 73 geen incidenten voor. Onlangs maakte het ministerie echter bekend dat dat het project op 15 december zou stoppen. Vanaf dan zouden asielzoekers weer gebruik maken van lijn 73. Die zou wel extra beveiligd zijn.

Onrust

..Maar onlangs zagen we op televisie beelden van een opstootje bij een halte van de pendelbus’’, aldus Van der Mark. ,,Dat veroorzaakte weer onrust onder onze chauffeurs. Zij willen niet weer overlast op lijn 73. Daarom praten we nu weer met het ministerie over hoe verder te gaan met de pendelbus en lijn 73. Dat overleg duurt wel even en gedurende die periode blijt de pendelbus rijden, dus voorlopig ook na 15 december.’’

Als het aan de gemeenteraad van Westerwolde ligt, blijft de pendelbus definitief. De raad heeft dat verwoord in een motie. ,,En die is naar Den Haag gestuurd’’, zegt burgemeester Jaap Velema. ,,Ook ik vind dat een pendelbus die lijn 73 rustig maakt, moet blijven.’’

Inlooppunt

In Ter Apel zelf veroorzaakt een groep asielzoekers, Veiligelanders met name, ook overlast. Onder meer door het plegen van diefstallen. Daarom werd onlangs door de gemeente, politie en COA een zogenoemd inlooppunt geopend. Ter Apelers kunnen daar terecht met vragen, klachten en tips die betrekking hebben op de overlast.

,,We zien dat Ter Apelers de plek langzaam maar zeker vinden’’, zegt Henk Wolthof. Hij is een van de drie door het rijk aangestelde ketenmariniers die moet helpen de overlast te beteugelen. ,,Mooi is ook dat mensen van bij het inlooppunt betrokken partijen zo ook steeds kortere lijntjes krijgen wat helpt in de strijd tegen overlast.’’