Komt rechtstreekse spoorverbinding Enschede-Groningen met onderzoek stapje dichterbij?

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van de Nedersaksenlijn, een rechtstreekse spoorverbinding tussen Enschede en Groningen.

Reizigers die vanuit Twente naar Groningen willen, moeten nu een omweg nemen via Zwolle en Meppel, omdat er tussen Emmen en Stadskanaal geen rails liggen.

De Tweede Kamer ging dinsdagmiddag unaniem akkoord met een motie voor een haalbaarheidsstudie naar aanleg van het nog ontbrekende spoor op het circa 18 kilometer lange traject tussen Emmen en Stadskanaal. De kosten van aanleg worden geschat op 250 miljoen euro. Het voorstel voor het onderzoek werd, mede in namens coalitiepartijen CDA, VVD en D66, ingediend door Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

Universiteitssteden

De tijdwinst voor reizigers uit Twente bij een directe verbinding met Groningen bedraagt circa 20 minuten. Als een van de argumenten voor de aanleg wordt de belangrijkheid van het verbinden van de twee universiteitssteden - Groningen en Enschede - genoemd.

De ChristenUnie vindt aanleg van de lijn ook van groot sociaal en economisch belang voor met name het gebied rond Hardenberg, Oost-Groningen en Drenthe. Het zou meer goederenvervoer opleveren, de regio Emmen-Stadskanaal aantrekkelijker maken als vestigingsgebied voor bedrijven en bovendien de drukke lijn Meppel - Zwolle ontlasten.

‘Belangrijke stap’

„De Nedersaksenlijn staat nu echt op de agenda in Den Haag. Het haalbaarheidsonderzoek is een belangrijke stap. Ik ben heel blij met deze brede steun. De Nedersaksenlijn is van belang voor een goede verbinding in de regio voor reizigers maar ook voor het goederenvervoer”, zegt Stieneke Van der Graaf, die zelf in Groningen woont.

‘Liever snel in de Randstad’

Opmerkelijk is dat bestuursvoorzitter Victor van der Chijs van de Universiteit Twente de urgentie van aanleg van de Nedersaksenlijn onlangs niet onderschreef. Wat hem betreft wordt er prioriteit gegeven aan snellere verbindingen via het spoor met universiteitsstad Münster en steden in de Randstad, als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.