Gemeente Borger-Odoorn zoekt meetadressen voor geluidsonderzoek windpark

De gemeente Borger-Odoorn zoekt zes adressen die geluidmetingen willen doen bij het nog te bouwen windpark Drentse Monden Oostermoer.

Voor het geluidsonderzoek zijn er namelijk anderhalf jaar lang twaalf meetpunten nodig in de gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn. Het gaat om kleine kastjes die aan een huismuur worden gehangen.

Volgens Borger-Odoorn heerst er in eigen gemeente en in Aa en Hunze grote bezorgdheid over het effect van laagfrequent geluid van windmolens op de gezondheid. Vandaar dat er een nulmeting wordt uitgevoerd. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), die de Drentse gemeenten adviseert over milieuzaken heeft zelf niet genoeg mankracht om dit geluidsonderzoek uit te voeren. Daarom wordt een beroep gedaan op twee onderzoeksbureaus en de bereidwilligheid van enkele inwoners.

De gemeenteraad heeft hiervoor inmiddels extra geld vrijgemaakt in de nieuwe begroting.