Renovatie van azc Emmen in twee fases

Emmen - Het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) Emmen aan de Wilhelmsweg is volgend jaar het toneel van een flinke opknapbeurt.

De dienstengebouwen worden begin volgend jaar gerenoveerd, waarna de huidige woongebouwen plaatsmaken voor nieuwbouw. Wanneer dat zal plaatsvinden, is nog onbekend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarvoor nog geen vergunning aangevraagd bij de gemeente Emmen.

Vorig jaar sloot de gemeente een nieuwe overeenkomst met het COA af, waarin staat dat het azc de komende tien jaar op het terrein aan de Wilhelmsweg blijft bestaan. Maar nieuwbouw van de woongebouwen is noodzakelijk, omdat de huidige niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Acht personen per woonunit

De renovaties gebeurt in twee fases. ,,Als eerste worden de gebouwen gerenoveerd waarin bewoners lessen volgen en kinderen naar school gaan, maar ook waar zij recreëren en waarin kantoren zijn gevestigd”, zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engberts.

Aansluitend, in fase 2, maken de huidige woongebouwen plaats voor nieuwe. De opvangcapaciteit van het Emmer azc blijft volgens Engberts hetzelfde. ,,Ook na de nieuwbouw kunnen er maximaal 600 mensen worden opgevangen. Het azc Emmen blijft een gezinslocatie. De nieuwe woonunits per woongebouw zijn niet kleiner, maar elk gebouw zal wel bestaan uit minder units. Per unit kunnen maximaal acht personen worden opgevangen.”

‘Al lang met COA in gesprek’

De bouw start pas als de gemeente het groene licht heeft gegeven. Volgens gemeentewoordvoerder Miranda Kocks is de vergunningsaanvraag nog niet ontvangen. ,,We zijn met het COA al lang in gesprek over vervanging van de woongebouwen en hoe die er in de nieuwe situatie uit komen te zien. Voor het einde van het jaar verwachten wij de aanvraag te ontvangen. De bekendmaking komt dan vermoedelijk in januari, gevolgd door de gebruikelijke procedures die bij een omgevingsvergunning horen.”

Begin volgend jaar inloopavond

Nadat het COA de omgevingsvergunning heeft aangevraagd komt er volgens Engberts in principe begin volgend jaar een inloopavond waar de nieuwbouwplannen aan omwonenden en andere belangstellenden worden gepresenteerd. ,,Naast de bouwplannen zijn ook impressies van de nieuwe gebouwen te zien in de vorm van tekeningen.”

COA rept al vier jaar over nieuwbouw op azc Emmen

Azc Emmen opende in september 2000 de deuren en is sinds 1 mei 2012 een gezinslocatie waar uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen wonen. Al in april 2015 stelde het COA dat het terrein aan vernieuwing toe was. Sindsdien vindt er tussen het COA en het Plaatselijk Overleg Comité azc Wilhelmsweg (POC), waaronder de diverse EOP’s, regelmatig overleg plaats over nieuwbouwplannen.