Aanleg rotonde Nieuw-Amsterdamsestraat bij Emmen gestart; tot eind maart tijdelijke wegen voor doorgaand verkeer

De aanleg van de rotonde op het kruispunt van de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Dikke Wijk met de verlengde Herendijk is deze week gestart.

Om oponthoud voor het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te voorkomen zijn tijdelijke wegen aangelegd waar het verkeer overheen kan. Zo komt er een tijdelijke rijbaan langs het werkvak tussen de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Dikke Wijk.

Ook vanaf de Verlengde Herendijk komt er een tijdelijke rijbaan, zodat ook het verkeer van en naar Parc Sandur kan blijven rijden.

Rotonde moet verkeerssituatie veiliger maken

Volgens wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) wordt het steeds drukker op het kruispunt en is de huidige verkeerssituatie onoverzichtelijk en onveilig. Door de kruising om te bouwen tot rotonde moet de verkeersveiligheid er flink op vooruitgaan. ,,Ook voor fietsers wordt oversteken veiliger”, zegt de wethouder.

T-splitsing verdwijnt

De T-splitsing van de Nieuw-Amsterdamsestraat met de Erfscheidenweg vervalt in de nieuwe verkeerssituatie. Deze straat wordt aangesloten op de nieuwe rotonde. Hiervoor wordt een nieuw stuk weg aangelegd tussen de Erfscheidenweg en de rotonde.

Volgens de gemeente Emmen duren de werkzaamheden tot eind maart volgend jaar.