Gemeente Emmen stevent ineens af op zwarte cijfers: maar schuift wel enkele problemen door

Emmen -De gemeente Emmen verwacht dit jaar met een winst van 1,7 miljoen euro af te sluiten. Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) geeft tegelijkertijd wel een winstwaarschuwing af: ,,Voor 2019 is het lek boven, maar ik constateer wel dat een aantal problemen doorschuift.”

Nog geen twee maanden geleden verwachtte de gemeente over dit jaar een tekort van vier miljoen euro. Dat de vlag er nu ineens zó anders bij hangt, komt volgens Otter doordat bij de vorige tussenstand alleen naar de risicovolle uitgavenposten is gekeken. ,,Nu hebben we in de volle breedte gekeken en dat heeft geleid tot een heel andere tussenstand.”

Dat Emmen geen rode, maar zwarte cijfers verwacht te schrijven, komt volgens de wethouder doordat voornamelijk op drie fronten geld is bespaard. Zo heeft de gemeente een selectieve vacaturestop ingesteld, is Emmen minder kwijt aan rente en afschrijvingen doordat er minder is geïnvesteerd in zaken als infrastructuur en zijn enkele grote uitgaven binnen de gemeentelijke organisatie geschrapt.

Later voor de kiezen

Zo zou bijvoorbeeld de vloerbedekking in het publieksgebouw van het gemeentehuis voor vier ton worden vervangen, maar deze klus is tot nader order uitgesteld. Daarin schuilt ook direct de winstwaarschuwing van wethouder Otter. ,,Daar zie je de scheuren in de vloerbedekking. Dat wij bepaalde zaken nu hebben gecanceld, wil niet zeggen dat het probleem daarmee is opgelost”, vertelt hij. ,,We houden het geld wel even binnen, maar een deel van de problemen blijft liggen. Dus dat krijgen we in 2020 of later wel weer voor de kiezen.”

Binnen de gemeentelijke organisatie geldt ook een selectieve vacaturestop. ,,Door heel krap in de bezetting te gaan zitten, heeft ons dat wel een voordeel opgeleverd. We zien tegelijkertijd dat we hier en daar wel door de bodem zakken met onze dienstverlening”, vertelt Otter. Volgens hem loopt bijvoorbeeld de wachttijd rond het verstrekken van vergunningen op.

Nieuwe bezuinigingen

Voor volgend jaar moest Emmen nog bezuinigen. Afgelopen oktober werd bekend dat de gemeente in 2020 2,8 miljoen euro minder krijgt voor bijstandsuitkeringen en zeven ton minder ontvangt voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit tekort van 3,5 miljoen euro wordt deels opgevangen door te besparen op het gebruik van de voorscholen in de gemeente en doordat Emmen verwacht rijksgeld over te houden voor de thuiszorg van mensen met psychische problemen.

Bibliotheek en Kunstbeweging worden ontzien

Het resterende tekort van twee miljoen euro wordt bij elkaar geharkt door de beïnvloedbare uitgaven en inkomsten van de gemeente, waar mogelijk, met respectievelijk twee procent te korten of te verhogen. Hierbij zijn volgens Otter partijen ontzien die bij eerdere bezuinigingsrondes aan de beurt waren, zoals de bibliotheek en de Kunstbeweging.

‘Een lijst van tien kantjes’

Emmen verwacht op deze manier in 2020 zo’n zes ton extra te ontvangen, waarvan het grootste deel wordt binnengebracht door het verhogen van de onroerendezaakbelasting met een inflatiecorrectie van een procent en een extra verhoging van twee procent. De resterende 1,4 miljoen denkt Emmen te kunnen besparen door aan de uitgavenkant. ,,Dat gaat over de gehele linie. Die twee procent gaat over vrijwel alle budgetten waar we als gemeente zelf over gaan heen. Het is een lijst van tien kantjes en daar zitten bedragen tussen van 50 tot 50.000 euro.”