Gemeente Emmen wordt de baas in dierenpark Wildlands (maar over de aankoop van pinguïns gaat ze niet)

Emmen - De gemeente Emmen heeft vanaf januari niet langer een vinger, maar een hele hand in de pap bij dierenpark Wildlands. In ruil voor het herfinancieren van de schulden, waarmee het park begin dit jaar voor een faillissement is behoed, krijgt de gemeente volledige zeggenschap over het doen en laten van de dagattractie.

Emmen wordt enig aandeelhouder van Wildlands

Emmen wordt per 2 januari de enige aandeelhouder van Wildlands. Dit betekent dat de gemeente direct invloed krijgt op de uitgaven en het beleid van het dierenpark. Ook moet zij de jaarlijkse begroting goedkeuren. Bovendien wordt de volledige raad van commissarissen, die toezicht houdt op de directie van Wildlands, door het gemeentebestuur benoemd.

De verregaande bevoegdheden van de gemeente zijn eerder dit jaar bedacht als onderdeel van het reddingsplan van het Emmer dierenpark. Wildlands werd toen door de gemeente van de financiële ondergang gered; daarbij nam de gemeente alle schulden van het park over en steeg het gemeentelijke financiële belang in de dierentuin van 60 miljoen euro naar ruim 80 miljoen.

De gemeente kan nu meevergaderen, maar heeft geen stemrecht

Tot nu toe heeft Emmen in theorie weinig zeggenschap over het reilen en zeilen van Wildlands. Weliswaar bezit Emmen 10 miljoen euro aan certificaten van aandelen in het park, maar die leveren weinig invloed op. De gemeente kan meevergaderen met de aandeelhouders, maar heeft geen stemrecht. Alleen bij investeringen boven de 10 miljoen euro kan ze daadwerkelijk ingrijpen. De ‘macht’ ligt op papier gezien vooral bij de Stichting tot Instandhouding van het Noorder Dierenpark.

Tot nu toe kon de gemeente nog niet alle aandelen opeisen, omdat het dierenparkpersoneel in dat geval als ambtenaar zou worden aangemerkt en bij de gemeente op de loonlijst zou komen. Volgens wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) zorgt nieuwe wetgeving er echter voor dat Emmen per januari wél enige aandeelhouder kan worden, zonder het personeel te moeten overnemen. Dat betekent het einde voor de Stichting tot Instandhouding van het Noorder Dierenpark.

‘Bouw achtbaan kwam als mededeling op gemeentehuis terecht’

„Heel zwart-wit gezegd stonden we volledig aan de zijlijn”, legt Otter uit. „Zo kwam de bouw van de achtbaan eigenlijk als mededeling op het gemeentehuis terecht. Straks kan zoiets niet meer gebeuren. De lijntjes zijn korter, we kunnen sneller ingrijpen en werken steeds meer samen met Wildlands.”

De gemeente kan, als het moet, direct ingrijpen in de top van het bedrijf. Zo kan ze straks de directie benoemen of ontslaan. „Dichter kunnen we er als gemeente niet op zitten. Je zou nog op de stoel van de commissarissen plaats kunnen nemen, maar dat moet je niet willen”, stelt Otter. Hij benadrukt dat de directie wel de vrijheid krijgt om een eigen koers uit te zetten. „Het moet niet zo zijn dat we als gemeente bepalen of we wel of niet pinguïns aanschaffen.”

De gemeenteraad van Emmen beslist binnenkort over het voorstel van het college om enig aandeelhouder te worden.