‘Klijndijk wordt straks de rondweg van deze regio’

Kritisch en argwanend. Zo kun je de houding van de inwoners van Klijndijk wel samenvatten tijdens een informatiebijeenkomst over de aanpak van de wegen in en rondom het dorp.

Die werd dinsdagavond gehouden in het dorpshuis Oes Hokkie. Heetste hangijzer is en blijft de herinrichting van de Melkweg. De gemeente wil de weg upgraden naar een verbindingsweg (Gebiedsontsluitingsweg) tussen Klijndijk, Valthe en Valthermond, een besluit die bij de meeste aanwezigen als zorgelijk wordt ervaren. Op de Melkweg mogen auto’s binnen de bebouwde kom maximaal 50 kilometer per uur, maar velen kunnen de verleiding niet weerstaan het gaspedaal toch dieper in te drukken.

Terwijl in de huidige situatie bewoners al jaren vinden dat de veiligheid in het geding is vanwege onder meer overstekende fietsers ter hoogte van de Visserstraat richting het Valtherbos en bij de Albertus Zefatweg. Nog dit voorjaar wil de gemeente Borger-Odoorn samen met het dorp een lijst met verkeersremmende maatregelen bedenken voor de weg, benadrukte wethouder Nynke Houwing die ook aanwezig was.

,,We zitten met enige tijdsdruk, want hiervoor hebben we nog ongeveer een half jaar.” Meer tijd is er niet, want anders loopt dit project de subsidies mis en duurt het nog langer voordat de Melkweg aangepakt wordt, waarschuwde Houwing. Volgens de huidige planning gaat de Melkweg begin 2021 op de schop, na de voltooiing van de nieuwe aansluiting van de N34 aan de Slenerweg.

Sluip- en vrachtverkeer

Tijdens de avond spraken velen hun vrees uit, dat Klijndijk qua verkeer een soort knooppunt zou worden. ,,Klijndijk wordt straks de rondweg van deze regio”, aldus een bezoeker. Meer aanwezigen vielen hem bij. Vanuit de richting Valthe, Valthermond, Exloo en Odoorn ontstaat er straks sluip- en een toename van vrachtverkeer van en naar de toekomstige aansluiting op de N34, meenden velen. Met alle ongemakken en veiligheidsrisico’s van dien.

Bovendien maakt de nieuwe status van de Melkweg als Gebiedsontsluitingsweg het moeilijk om de lang gekoesterde, snelheidsbeperkende maatregelen te realiseren. Want veel kan of mag niet. Suggesties zoals het instellen van een 30 kilometer zone of wegversmallingen voor het deel van de Melkweg binnen de bebouwde kom sneuvelden tot nu toe, tot frustratie van sommigen.

Aanpak Pandiek

De gemeente is echter van plan een aantal ontmoedigende maatregelen te nemen om sluipverkeer en hardrijders te ontmoedigen. Zo wordt de Pandiek (het deel van Hoofdweg tussen de Odoornerweg en de rotonde bij de Melkweg) zo rond eind 2020 afgewaardeerd van een 80- naar een 60-kilometerweg om verkeer vanuit Emmen-Noord te stimuleren om de Frieslandroute richting de N34 te nemen. Ook het deel van de Hoofdweg vanaf de rotonde richting Odoorn moet aangepast worden: binnen de bebouwde kern 30 kilometer en daarbuiten maximaal 60 kilometer. Vanwege het beperkte budget zit dat er echter voor de komende drie jaar en misschien langer niet in. Datzelfde geldt voor het veiliger maken van de twee eerder genoemde fietsoversteekpunten.