Bewoners Nieuw-Amsterdam luiden noodklok: grond daalt, schade aan woningen

Nieuw-Amsterdam - Bewoners van de Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam hebben last van ernstige verzakkingen op hun percelen met daarbij schade aan woningen. Het gaat om de strook tussen de Westerveenschebrug tot de grens met Erica.

Dit hebben meerdere aanwonenden kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De dorpsvereniging was van dit probleem nog niet op de hoogte.

‘Breuk in gasleiding, bewoners een nacht in het hotel’

,,We hebben een enquête gehouden en daaruit blijkt dat het gros van de dertig huizen in min of mindere mate kampt met problemen. Dan hebben we het over scheuren in muren en fikse gaten rond woningen. Het probleem speelt al langere tijd, maar vooral de laatste twee jaar gaat het snel’’, aldus een van de bewoners van de Vaart ZZ.

Bij een van de huizen was volgens betrokkene door daling van de grond een breuk ontstaan in een gasleiding. ,,De bewoners moesten hierdoor in allerijl het huis verlaten en sliepen noodgedwongen een nacht in een hotel. Dit had ook beduidend anders af kunnen lopen.’’

Brandbrief naar provincie, waterschap en gemeente Emmen

De bewoner, die niet met naam en toenaam in de krant wil, zegt een brandbrief te hebben gestuurd naar de provincie, het waterschap en de gemeente Emmen.

,,Ik hoop dat betrokken instanties de handen ineen slaan. We moeten snel weten waardoor dit komt. Droogte wordt genoemd, maar in de straat hoor je ook verhalen over gaswinning en maatregelen die genomen zijn vanwege de waterhuishouding. Misschien is het wel een mix van factoren. Er moet snel duidelijkheid komen zodat er daarna ook snel iets aan gedaan kan worden. ’’

‘Het schijnt op meerdere plekken in Emmen te spelen’

Rikus Haasken, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord, zegt dat zijn vereniging de problematiek inmiddels ook onder de aandacht van de gemeente heeft gebracht. ,,Het schijnt op meerdere plekken in Emmen te spelen en ik begreep dat de gemeente een overleg over de kwestie op touw wil zetten.’’

Plaatselijk Belang heeft de resultaten van de buurtenquête al per mail ontvangen. Hierin staat per huis wat er volgens de betrokken bewoners aan schort.

‘Loopt al onderzoek naar verzakking woning in Schoonebeek’

Marianne Tiemens, woordvoerster van de gemeente: ,,We gaan op onderzoek uit en gaan zeker met gedupeerden in gesprek.’’ Volgens Tiemens wordt er momenteel al wel een onderzoek gedaan naar de ernstige verzakking van een woning in het buitengebied van Schoonebeek. ,,Ook komt er een onderzoek in het veengebied in hoeverre inklinking van veen leidt tot verzakkingen van wegen.’’