Emmer wethouder: 'Lekkage Wintershall brengt geen risico’s met zich mee voor mens en milieu'

De lekkage bij boor- en gaswinningsinstallatie Wintershall in het Duitse Emlichheim heeft geen noemenswaardige gevolgen voor mens en omgeving.

Dat laat wethouder René van der Weide weten in een antwoord op vragen van CDA-fractielid René Wittendorp.

In juli werd bekend dat bij de installatie, vlak over de grens bij Schoonebeek, giftig water de grond was ingetrokken. Tussen januari 2014 en oktober 2018 sijpelde er ongeveer 220 miljoen verontreinigd water de grond in. Volgens een inspectie was er geen acuut gevaar voor omwonenden en bleef ook het grondwater onaangetast. De boorinstallatie is inmiddels buiten gebruik geplaatst. Een onderzoek naar de oorzaak op touw gezet.

Corrosie injectieput

Desondanks trok Wittendorp in september bij Van der Weide aan de mouw over het incident voor de gemeente Emmen. De wethouder laat in een brief aan de raad weten dat de lekkage is ontstaan door corrosie van een injectieput, die op 500 meter van de Nederlandse grens ligt. Het vervuilde water kwam daardoor op een diepte van tussen de 134 en 230 meter in plaats van 800 meter terecht. ,,Het lekwater wordt volledig gesaneerd en alsnog op de beoogde diepte geïnjecteerd. De lekkage brengt geen risico voor mens en milieu met zich mee”, schrijft Van der Weide. Bij een aangrenzende put werd ook corrosie ontdekt, maar is er geen sprake van weglopend water.

Meetputten

Het incident speelt zich volgens hem volledig op Duits grondgebied af. Uitbreiding naar Nederland zit er hoogstwaarschijnlijk niet in. Om daar zeker van te zijn, worden er meetputten tussen de grens en de lekkende put geïnstalleerd. Verder wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater en water uit particuliere zoetwaterbronnen gecontroleerd.

Tot slot worden de aangrenzende Nederlandse overheden op de hoogte gehouden van de voortgang, besluit Van der Weide.

Afvalwater Schoonebeek

In Noordoost-Twente maakt de Stichting Afvalwater Twente zich al lange tijd zorgen over de injectie van vervuild afvalwater van NAM-locaties uit Schoonebeek in lege gasvelden bij hun in de regio. In tegenstelling tot de situatie in Duitsland wordt het water hier niet gezuiverd. Ondanks dat gegeven wakkert de onrust door de lekkage in Duitsland hun zorgen verder aan. “Blijkbaar hebben ze de jarenlange lekkage niet in beeld gehad, of onder de pet gehouden”, laat voorzitter Freddy Mensink weten.

,,De injectiepijpen hier in Twente zijn op bepaalde diepte enkelwandig en bestaan uit hetzelfde materiaal en stammen uit dezelfde periode als die in Emlichheim, namelijk de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Te gek voor woorden.”