Verzet tegen huizenbouw op oude plek kwekerij Emmer-Erfscheidenveen

Het plan om twee vrijstaande woningen te bouwen op een voormalig perceel van een kwekerij in Emmer-Erfscheidenveen stuit op bezwaren van buren.

De twee gezinnen die ernaast wonen vinden de bouw van twee huizen op het terrein aan Kanaal NZ 22 een te grote aantasting van dit stukje lint. Volgens hen staan de eigen regels van de gemeente bouw op het perceel ook helemaal niet toe.

Betrokkenen wijzen op een beleidsvisie waarin valt te lezen dat de kwaliteit van linten buiten de kern mede wordt bepaald door de lege ruimtes tussen woningen. Die open ruimtes zijn kenmerkend voor de uitstraling van het gebied. Op het terrein, dat al lange tijd niet meer in gebruik is als kwekerij, staat veel groen en een loods. Om twee huizen te kunnen bouwen, moet die loods tegen de vlakte.

De vraag splitst zich nu toe wat onder het begrip open ruimte moet worden verstaan. Om er woningen te kunnen bouwen moet er een ander bestemmingsplan komen.

Wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen): ,,De huidige situatie is niet dat er niets kan, dat er niets mag en dat er niets staat. Bij de beoordeling of dit perceel een open ruimte is, moeten we niet alleen kijken naar de huidige bebouwing en wat er op basis van het huidige bestemmingsplan kan.’’

Eind deze maand neemt de gemeenteraad een besluit of zij mee wil werken aan het plan om op het perceel twee huizen te bouwen. De beide buren zeggen dat zij bij goedkeuring zeker niet uitsluiten dat zij naar de rechter stappen.