Emmer buurt: meer openheid over plan boswonen achter velden Drenthina

Emmen - Bewoners van de Oude Roswinkelerweg in Emmen willen het naadje van de kous weten van de woningbouwplannen in het gebied tussen het sportpark van Drenthina en Zandgat de Boer.

Zij zijn ontevreden over de documenten die de gemeente tot nu toe hierover heeft verstrekt, ook nadat er een beroep was gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Dit bleek deze week tijdens een zitting van de Emmer bezwarencommissie.

Buurtbewoners volgen het bouwinitiatief in het uitgestrekte gebied achter de voetbalvelden van Drenthina met argusogen. Zij zijn bang dat het straks gedaan is met de vergezichten en de rust.

‘Het idee is dat bewoners te gast zijn in het bos’

Eerder dit jaar lanceerde projectontwikkelaar Koen Warners uit Borger een plan voor boswoningen in het gebied. Op een door hem in 2014 gekocht stuk landbouwgrond van vijf hectare wil hij bos laten aanplanten en een aantal woningen bouwen. Het zou gaan om circa twaalf huizen.

,,Het idee is dat de bewoners te gast zijn in het bos. Ik denk dat het met het verstoren van de rust wel meevalt’’, zo liet Warners in juni dit jaar bij een inloopbijeenkomst weten. Hij benadrukte meermaals dat de plannen nog erg pril waren.

‘Zijn er al bepaalde toezeggingen gedaan?’

Het stelde de buurt allerminst gerust. Henk Radersma, bewoner van de Oude Roswinkelerweg, had toen al een brief naar de gemeente gestuurd waarin hij vroeg om alle documenten die te maken hebben met een eventuele nieuwe invulling van het gebied. Dit deed hij, zo zegt hij zelf, ook namens andere verontruste buurtbewoners.

Radersma wil koste wat het kost voorkomen dat hij voor voldongen feiten wordt gesteld, maar ook wil hij weten of de gemeente Warners bepaalde toezeggingen heeft gedaan. Wat hij vervolgens ontving, stelde hem zwaar teleur: slechts enkele A4’tjes die hem niet veel wijzer maakten.

‘Ik zie geen notulen van gesprekken die zijn gevoerd’

Radersma liet het er niet bij zitten en diende een bezwaarschrift in. Onlangs zat hij samen met buurtgenoot Willem van Heusden bij de Emmer bezwarencommissie. Van Heusden, die actief is bij de ChristenUnie in Emmen, zat er nadrukkelijk op persoonlijke titel.

,,Sinds 2017 wordt er achter de schermen gesproken over nieuwbouwplannen in dit gebied. Dan kan het niet zo zijn dat er maar enkele A4’tjes met informatie zijn. Ik zie bijvoorbeeld geen notulen van de gesprekken die zijn gevoerd’’, betoogde Van Heusden.

In de stukken die de gemeente Radersma verstrekte, zaten evenmin weergaven van mails en SMS- en Whatsapp-berichten. Terwijl die ook onder de Wet Openbaarheid Bestuur vallen.

‘Er wordt meer achter gezocht dan er daadwerkelijk is’

Namens de gemeente voerden twee ambtenaren het woord. Zij gaven aan dat bepaalde documenten niet zijn verstrekt omdat hierdoor mogelijk de bedrijfsbelangen van de initiatiefnemer worden geschaad.

Veel correspondentie is er volgens de gemeente niet geweest, omdat het heel lang duurde voordat het initiatief tot enige wasdom kwam. Informeel overleg was er wel, maar daar zijn geen verslagen van gemaakt. ,,Er wordt meer achter gezocht dan er daadwerkelijk is’’, aldus een van beide ambtenaren.

Radersma: ,,Staatbosbeheer is een belangrijke partij in dit gebied. Op basis van de informatie die ik nu heb gekregen, lijkt er met deze organisatie totaal niet gecommuniceerd te zijn. Heel vreemd. En ook van het gesprek dat wij als bezwaarmakers met de gemeente hebben gehad, zien wij niets terug.’’ De bezwarencommissie komt over enkele weken met haar conclusies.