Kerngroep politiek plaveit pad naar voetbalvrede in Twaide Mond

Tweede Exloërmond - Waar een mediator en KNVB-bemiddelaar al snel het hopeloze van hun vredesmissie inzagen heeft de kerngroep van de gemeenteraad van Borger-Odoorn resultaat geboekt. Het fundament voor een duurzame voetbalvrede in Tweede Exloërmond ligt er.

Diepgewortelde emoties, frustraties en clubsentiment zijn aan de kant geschoven. Een zorgvuldig proces dat vijf maanden in beslag nam is daaraan voorafgegaan. Met gesprekken één op één en in collectief verband werd het pad naar de vrede ingeslagen. Dat was een kwestie van op eieren lopen voor de kerngroep onder voorzitterschap van Martin Hoogerkamp (D66). Alle acht fracties van de gemeenteraad van Borger-Odoorn waren er in vertegenwoordigd.

Frustraties en emoties

Ron Reinds, die namens de grootste partij Gemeentebelangen bij de vredesbesprekingen aanschoof, schetst hoe dat een kwestie was van op eieren lopen. ,,Diepgewortelde frustraties en emoties liepen in het begin hoog op, maar gaandeweg werd er in de gesprekken naar elkaar geluisterd. En afgelopen week waren de laatste tien minuten van een gesprek met alle betrokken een bevestiging van: hier gaat het nou over. Er werd naar elkaar geluisterd, met elkaar gepraat over de toekomst van het dorp. Ideetjes over hoe het verder moet met de jeugd kwamen aan de orde. Er was echt sprake van een constructieve sfeer. Verenigingen en inwoners van Tweede Exloërmond moeten het nu zelf doen. Gemeentebelangen wenst ze daarbij veel succes.”

Bestuurscoup

Wat voorafging? Een bestuurscoup maakte twee jaar geleden een einde aan 82 jaar voetbalhistorie TEVV. Treffer ’16, zo heette vanaf dat moment de plaatselijke voetbaltrots. En TEVV? In april 2018 droeg het nog zittende bestuur de club ten grave.

De erfenis (een omroephok, lichtmasten, ballen, kalkwagen en netten) werd verkocht aan de gemeente Borger-Odoorn. Wat er nog in kas zat, ging naar stichting Dorpsbelangen en Dorpshuis Tweede Exloërmond. Hendrik Bolk echter blies TEVV dit jaar nieuw leven in. De club wierf leden, benoemde een trainer en maakte zich op voor een rentree in deze voetbaljaargang. Een kerngroep van alle acht fracties uit gemeenteraad van Borger-Odoorn onder voorzitterschap van Martin Hoogerkamp echter haalde Bolk over om hangende de vredesbesprekingen pas op de plaats te maken.

In goede harmonie

Met succes, bleek tijdens de raadsvergadering van Borger-Odoorn op donderdagavond. Hoogerkamp presenteerde daarin een motie van de kerngroep, waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken of over een periode van 4 tot 6 jaar de bouw van een nieuw multifunctioneel dorpsgebouw in Tweede Exloërmond haalbaar is en of er een gezond voetbalklimaat mogelijk is waarin beide clubs in goede harmonie het sportpark samen kunnen delen.

Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) ziet er een goede basis in. ,,Wij zullen als college de handschoen oppakken.” Uiterlijk 1 juli 2020 moet het college de eerste rapportage aanbieden aan de gemeenteraad.

Aardappels

Reinds (Gemeentebelangen) benadrukte wel dat de bal nu bij de clubs ligt. ,,Zij zullen een gezamenlijk rooster voor gebruik van het sportpark moeten opstellen. Zij moeten er samen uitkomen. Hoe dan ook. Zo niet, dan kunnen de aardappels er in.”