Herbergier Gees ontspringt op laatste moment de dans: geen verscherpt toezicht

Herbergier Gees, een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen, kroop in augustus door het oog van de naald.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg was in augustus van plan om de zorginstelling onder verscherpt toezicht te plaatsen. Door op het laatste moment een groot aantal verbeteracties uit te voeren, wisten de zorgondernemers deze dans te ontspringen.

Herbergier Gees, onderdeel van een franchise (in Nederland bestaan er ongeveer 40 Herbergiers), is gevestigd in een voormalige melkfabriek in Gees. Er is ruimte voor ongeveer 15 tot 16 mensen. De Inspectie bracht in november 2017 en september 2018 een bezoek en concludeerde na beide bezoeken dat de deze vestiging onder de maat presteerde. ,, De zorgondernemers hadden zich door omstandigheden niet gericht op zaken als persoonsgericht werken, deskundigheid van personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid”, viel er te lezen in het rapport. Ook ontbrak het aanvankelijk aan ‘een onvoldoende open en transparante houding en onvoldoende lerend vermogen, die nodig is voor goede en veilige zorg.’ Verder werd er te weinig rekening gehouden met de wilsbekwaamheid van cliënten en was de samenwerking tussen onder meer huisarts, psycholoog en zorgverlening niet goed op elkaar afgestemd.

Verbreken contract

De zorginstelling beloofde verbetering, maar bij een nieuw bezoek in mei constateerde de Inspectie dat er weinig was veranderd. De zorgondernemers, Monique en Ike Vastenhoud, zouden niet weten niet goed weten welke verbeteracties nodig zijn, viel er in het nieuwe verslag te lezen. De franchiseorganisatie, De Drie Notenboomen, was van plan het contract in december met Herbergier Gees op te zeggen.

De Inspectie nodigde de bestuurders in augustus uit voor een gesprek vanwege deze aanhoudende zorgelijke situatie. Tijdens deze bijeenkomst werd ze verteld dat de zorginstelling onder verscherpt toezicht kwam te staan. De bestuurders wisten de inspectie op andere gedachte te brengen dankzij een groot aantal doorgevoerde verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Mits er geen nieuwe aanleiding voor is, zal de inspectie Herbergier Gees het komende jaar niet bezoeken. Wel wordt er over een jaar een nieuw toezichtbezoek afgelegd.

Alle vertrouwen

Monique en Ike Vastenhoud is gevraagd om een reactie, maar zij zijn momenteel met vakantie. Woordvoerder Sander Speleman van De Drie Notenboomen laat weten dat de franchisegever tevreden is over de zorgondernemers en blij is met het besluit van de Inspectie. ,,Het was hard werken en we zijn blij met dit resultaat. We hebben er alle vertrouwen in.” Speleman bevestigt verder dat geen overname van of een bestuurswissel op de zorglocatie zit aan te komen.