N381 tussen Emmen en Drachten krijgt vaste trajectcontroles

Automobilisten op de provinciale weg N381 tussen Emmen en Drachten moeten vanaf eind dit jaar rekening houden met trajectcontroles.

De systemen om de snelheden te meten zijn inmiddels aangelegd.

De N381 valt volgens het Openbaar Ministerie onder de provinciale wegen met een hoog ongevalspercentage, een snelheidsprobleem en andere risicofactoren die de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Door heel Nederland zijn op twintig N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. De systemen worden eerst uitgebreid getest en treden vervolgens vanaf eind 2019 in werking.

Tot nu toe zijn er alleen trajectcontrolesystemen langs rijkswegen. Dat er ook trajectcontroles plaatsvinden op het onderliggend wegennet, wegen die niet in het bezit zijn van het Rijk, is nieuw.

Wellicht eerder al tijdelijke flitspalen

Totdat de trajectcontroles starten, komen er wellicht tijdelijke flitspalen.

De systemen worden, voordat ze in gebruik worden genomen, uitvoerig getest door de leverancier en door het Nederlands Meetinstituut (NMi), de beheerorganisatie van het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Als een trajectcontrole in werking gaat, wordt dit minimaal een week vooraf aangekondigd en worden er stickers op de blauwe aankondigingsborden langs de weg geplakt.