Emmen stelt 45.000 euro beschikbaar voor toeristische en recreatieve initiatieven

Recreatieondernemers kunnen met ingang van volgend jaar een bijdrage krijgen uit een geldpotje die bedoeld is voor nieuwe toeristische initiatieven.

Het college heeft een stimuleringsregeling vastgesteld, waarmee in totaal 45.000 euro beschikbaar is. Ondernemers kunnen maximaal de helft van hun investering vergoed krijgen. Denk aan nieuwe productontwikkelingen, digitale toepassingen of een (kleine) investering.

,,Wij wonen in een prachtig gebied waar anderen graag komen recreëren”, zegt wethouder Robert Kleine (Recreatie & Toerisme). “De ondernemers in onze gemeente zorgen voor goed gastheerschap en een aangenaam verblijf voor de bezoekers. Daar zijn we heel blij mee. Toeristen en bezoekers verwachten wel steeds nieuwe voorzieningen. Die willen we graag stimuleren met deze nieuwe regeling.”

De subsidie is alleen voor ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Emmen. Per project kan maximaal 10.000 euro toegekend worden. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.