Drenthe College concentreert alle Emmer opleidingen in nieuwbouw aan Van Schaikweg

Het Drenthe College heeft besloten een nieuw pand te bouwen op de plek van de huidige technieklocatie aan de Van Schaikweg in Emmen.

In dit gebouw worden alle bestaande opleidingen van de school in Emmen geconcentreerd. Met deze stap is investering gemoeid van rond de 40 miljoen euro.

De nieuwbouw moet in het schooljaar 2024-2025 gereed zijn. Dan zal Drenthe College de locaties aan de Anna Paulownalaan, de Ubbekingekamp, de Emmalaan en de Veldlaan verlaten. De Drenthe College-locaties bij NHL Stenden (horeca en facilitair) en Atlantis (bouw opleidingen) blijven in gebruik. Over de vestiging bij het Stadionplein aan de Meerdijk wordt later een besluit genomen. Uit de vooronderzoeken komt naar voren dat nieuwbouw tot de laagste jaarlasten leidt.

Drenthe College houdt rekening met de omvang van de eigen studentenpopulatie in 2030. Daarom wordt er rekening gehouden met een krimp van 20 procent. Tot dat moment heeft Drenthe College waarschijnlijk een overlooplocatie nodig.

Het komende jaar wordt benut om daar verder inhoud en vorm aan te geven aan het onderwijs. Een belangrijk vraagstuk daarbij is de wijze het Drenthe College de lessen gaat verzorgen. Moet dit in het schoolgebouw, of kan dit (deels) in de praktijk bij bedrijven en instellingen worden uitgevoerd. Ook gaat de school het gesprek aan met buurman NHL Stenden over het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lokale leeraanbod.

Zo wordt de vraag naar mbo geschoold personeel steeds groter. Er komen steeds meer verzoeken voor het om- en bijscholen van vooral technisch personeel. De regio Emmen krijgt de komende jaren veel extra financiële middelen beschikbaar.

De school moet zich verder nog buigen over de omvang van de nieuw te bouwen praktijkruimtes, de verhuur van ruimte aan bedrijven en instellingen en hoe de te verlaten schoollocaties worden afgestoten.