Borger-Odoorn verhoogt OZB met 5% en spreekt reserves aan

Borger - Verhoging van de OZB met 5% in plaats van 1,75%. Interen op spaargeld met een half miljoen euro. De begroting 2020 van Borger-Odoorn is bepaald geen vetpot.

,,Een pokkenklus”, zo noemde wethouder financiën Niek Wind het gepuzzel met cijfers. Hij houdt het Rijk daar in belangrijke mate voor verantwoordelijk. ,,We hebben meer taken op ons bordje gekregen, maar moeten die uitvoeren met hetzelfde geld. Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om uit te rekenen dat dit knap ingewikkeld is.” Voorbeelden? ,,De Omgevingswet komt er aan. Die vergt een andere werkwijze. De helft van onze organisatie is hier mee bezig. En dan decentralisaties. Die vragen aandacht. Zoals de energietransitie. Gasloos bouwen. 25 gemeentes hebben geld gekregen om daar mee aan de slag te gaan, maar er zit geen enkele Drentse gemeente bij. Wij moeten het er even bij doen. Die verantwoordelijkheid nemen we wel, maar we zijn er spuugzat van”, aldus Wind.

Signaal naar Den Haag

Om richting Den Haag een signaal te geven dat dit eigenlijk niet kan, onttrekt de gemeente een half miljoen euro aan de pot Vrije Algemene Reserves. Dat is nodig ook om in 2020 de geplande investeringen te kunnen doen aan bijvoorbeeld doorontwikkelen in het sociaal domein, dorpsbudgetten (100.000 euro), aanpak van laaggeletterdheid (40.000 euro), het verbeteren van dienstverlening aan inwoners en onderhoud aan wegen.

Een huishouding in een woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro (het gemiddelde in de gemeente) betaalt in 2020 op jaarbasis 33 euro meer aan OZB. Het spekt de gemeentelijke schatkist met 190.000 euro extra. Om geld te sparen worden de 10 nieuwe werkplekken op het gemeentehuis niet in één klap per 1 januari ingevuld, maar gefaseerd.

Turbulente tijden

,,Het zijn turbulente tijden. Er komt veel op ons af”, benadrukte de wethouder. Tot overmaat van ramp zadelde het Rijk in september de gemeente op met een extra korting van het Rijk. Is het dan louter kommer en kwel in Borger-Odoorn? Nee. Want ondanks dat de gemeente een half miljoen spaargeld inteert, staat Borger-Odoorn er ten opzichte van de meeste andere gemeentes een stuk beter voor. ,,Al wordt het steeds dunner, we hebben nog steeds voldoende vet op onze botten. Onze weerstandsratio is zeer, zeer goed. Wij zijn nog altijd goed in staat risico’s op te vangen.”

Van de 68 miljoen euro, die er volgend jaar in de gemeentelijke huishouding omgaat, wordt in Borger-Odoorn meer dan de helft (35 miljoen) uitgegeven aan het sociaal domein. Op 7 november wordt de begroting in de gemeenteraad behandeld.