Bus keert niet terug in Sleen; Oosterhesselen hoogst twijfelachtig

Bussen rijden ondanks een oproep van de Coevorder politiek straks nog steeds niet dwars door de dorpen Sleen en Oosterhesselen. Het OV-bureau Groningen Drenthe keert zich tegen het plan, omdat tijdschema’s in de knel komen en bovendien onevenredig veel passagiers met tijdverlies te maken krijgen.

De Coevorder gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan met daarin voorstellen voor verbetering van het openbaar vervoer in de regio, zoals de terugkeer van bussen in de twee dorpskernen. De bus rijdt er tegenwoordig langs, tot verdriet van bijvoorbeeld Plaatselijk Belang Oosterhesselen. Volgens deze vereniging zijn er veel klachten vanuit het dorp over de afstand tot de bushaltes aan de doorgaande weg. Daarnaast voelen buspassagiers zich onveiliger als ze langs de doorgaande weg moeten wachten, in plaats van midden in het dorp. Ook worden regelmatig fietsen bij de bushalte gestolen of vernield.

Twee tot drie minuten extra

Het kost volgens het OV-bureau 2 tot 3 minuten extra om de bus weer dwars door Oosterhesselen terug te laten rijden. Voor lijn 27 (Hoogeveen-Gees-Oosterhesselen-Meppen-Aalden-Zweeloo-Sleen-Emmen) is dat te veel tijd. Die lijn kan nu precies binnen het uur gereden worden, wat efficiënt is. Het OV-bureau wijst op toenemende verkeersdrukte rond Emmen, waardoor lijn 27 al onder druk staat.

Voor de terugkeer in Oosterhesselen van lijn 25 (Zweeloo-Aalden-Meppen-Oosterhesselen-Dalen-Plopsaland-Coevorden-Nieuwe Veste) zou er wel wat ruimte zijn, maar dan moet halte Plopsaland/Huttenheugte opgeheven worden. Het OV-bureau wijst erop dat slechts zestig tot zeventig reizigers in geheel 2018 van deze halte gebruik maakten. Die zouden veel beter met de hubtaxi vanaf station Coevorden naar Plopsaland gebracht kunnen worden. Burgemeester en wethouders willen bushalte Plopsaland echter niet schrappen.

Het OV-bureau ziet het ook niet zitten om lijn 21 (Assen-Schoonoord-Sleen-Emmen) weer door Sleen te laten rijden, vanwege dezelfde argumenten: tijdsdruk en het duperen van onevenredig veel passagiers. Bovendien voert het bureau overleg met de provincie om langs de doorgaande weg bij Sleen juist een ‘mooie, comfortabele en veilige’ bushalte aan te leggen.

Onderzoek naar draagvlak in Oosterhesselen

Vanuit het dorp Sleen was er ook meer weerstand tegen de terugkeer van de bus, onder meer vanwege geluidsoverlast. Maar in Oosterhesselen blijkt er ook meer gemor dan was verondersteld. ,,Raadsfracties hebben wethouder Jeroen Huizing (CDA) nu gevraagd te onderzoeken hoe groot het draagvlak eigenlijk is in Oosterhesselen’’, zegt PvdA-raadslid Gilbert Mulder.

Plaatselijk Belang heeft onlangs Hesselers gevraagd naar prioriteiten op vervoersgebied. De ondervraagden konden twee voorstellen aankruisen: 56,9 procent kiest voor terugkeer van de bus in het dorp. ,,Op de tweede plek met 38,9 procent staat het verlichten van fietspaden buiten Oosterhesselen’’, zegt voorzitter Annelien van der Post.

Deze week gaf het OV-bureau de Coevorder politiek uitleg over de weigerachtige houding. Mulder zegt te snappen dat bepaalde wensen niet gerealiseerd kunnen worden. ,,Maar bij de onderbouwing zetten we soms vraagtekens. Dat lijn 27 niet door Oosterhesselen kan vanwege de verkeersdruk rond Emmen is niet alleen ons probleem, maar ook dat van Emmen. Daar zou gezamenlijk naar gekeken moeten worden.’’

Doortrekken lijn 25 naar Schoonoord kost 142.000 euro

Aan de andere kant is er wel begrip voor het niet kunnen doortrekken van lijn 25 tot aan Schoonoord. Mulder: ,,Wie nu van Schoonoord naar Coevorden wil kan met de bus naar Emmen, en vervolgens met de trein naar Coevorden. Dat kost 50 minuten, terwijl de bus er 40 minuten over zou doen. Die tijdwinst is minimaal en de uitbreiding kost volgens het OV-bureau bovendien 142.000 euro. De hubtaxi zou in dit geval uitkomst kunnen bieden. Zweeloo is naast Coevorden de tweede hublocatie binnen de gemeente. Vanuit Schoonoord zou dan de hubtaxi naar Zweeloo genomen kunnen worden, om vervolgens met de normale busdienst verder naar Coevorden te gaan.’’

‘Hubtaxi moet meer onder de aandacht worden gebracht’

Probleem is dat de mogelijkheden voor de hubtaxi op dit moment niet algemeen bekend zijn. ,,De hubtaxi moet meer onder de aandacht worden gebracht’’, zegt Mulder. ,,En dat gaat ook gebeuren. Vervoerders en OV-apps verwijzen er steeds meer naar. Juist met zo’n hubtaxi kunnen we bepaalde knelpunten in het OV-vervoer in de gemeente Coevorden aanpakken’’, zegt Mulder.