Waterschap stelt grondwateronttrekkingsverbod voor Zuidoost-Drenthe in

Waterschap Vechtstromen stelt een grondwateronttrekkingsverbod in voor Zuidoost-Drenthe.

Volgens de weersvoorspellingen valt er geen of nauwelijks regen in de komende twee weken in deze regio. Hierdoor zal het neerslagtekort verder toenemen en de grondwaterstanden verder dalen. Daarom is besloten om vanaf vrijdag een grondwateronttrekkingsverbod in te stellen voor gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden

Diverse beken en sloten zijn al drooggevallen en natuur en landbouw hebben het erg zwaar door het tekort aan water, aldus het Waterschap. Met hogere temperaturen in het verschiet, zal ook de watertemperatuur in sloten, beken, kanalen, rivieren en vijvers stijgen. Dit brengt een groter risico op waterkwaliteitsproblemen met zich mee, zoals vissterfte, blauwalg en botulisme.