Tijd van slopen en bouwen breekt aan voor Esdal College

De maand september markeert een bijzonder moment voor het Esdal College. Aan het begin van de maand gaat de sloopkogel door de voormalige pabo langs de Boermarkeweg.

Het pand, dat momenteel dienst doet als centrale administratie voor de scholengemeenschap, verdwijnt. Tegelijkertijd streeft het Esdal er naar om in diezelfde maand te starten met de bouw van een gloednieuw gebouw op de plek waar theater De Muzeval stond.

Het bouwen en breken komt voort uit de wens voor bescheidener huisvesting. Het Esdal College beschikt momenteel over zeven onderwijslocaties en het eerder genoemde administratiekantoor in Emmen, Oosterhesselen, Klazienaveen en Borger. De verwachting is dat het aantal van 3200 leerlingen in de komende vijf jaar met een kwart daalt. De school gaat er daarom van uit dat hierdoor 9000 vierkante meter aan klaslokalen leeg komt te staan. Meerdere locaties worden daarom afgestoten of gesloopt.

Ingezaaid met gras

Na de sloop van de oude pabo zal dit terrein worden ingezaaid met gras. Het administratieve personeel krijgt voorlopig onderdak in de locatie Angelsloërdijk 13-A. Maar ook dit gebouw wacht op termijn waarschijnlijk de slopershamer. Dit uit 1985 stammende semipermanente gebouw is behoorlijk verouderd, maar blijft de komende jaren nog het onderkomen van de bovenbouw (havo/vwo), maar het is de bedoeling om de komende jaren hier steeds minder leerlingen en medewerkers onder te brengen.

Het pand komt waarschijnlijk in 2024 leeg te staan. Vanwege de staat van het gebouw zou het beter zijn het pand tegen die tijd tegen de vlakte te schuiven, meent het Esdal College.

Belangstelling voor oude lts

De locatie aan de Weerdingerstraat, ook wel bekend als de oude lts, stoot het Esdal op termijn af. Dit gebouw voldoet niet meer aan de moderne maatstaven. De gemeente kijkt als pandeigenaar al een tijdje uit naar een nieuwe huurder of koper. Volgens woordvoerder Miranda Kocks zit het met de belangstelling voor het gebouw wel goed.

,,Meerdere gegadigden hebben zich al gemeld. Het gebouw is behoorlijk gewild. We kunnen nog niet zeggen wie het zijn en welke initiatieven ze hebben. Maar we zijn volop in gesprek.” Het pand kent een boekwaarde van 138.000 euro, maar verwacht wordt dat er bij verkoop sprake zal zijn van een meeropbrengst. De leerlingen gaan pas weg uit het pand als de nieuwbouw op de campus is voltooid.

Eerste paal de grond in

Die krijgt volgens directeur Matthias Kooistra van het Esdal College een omvang van 3000 vierkante meter en gaat ruimte bieden aan ongeveer 220 leerlingen. Met de bouw is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid. De startdatum voor de bouw ligt nog niet vast. ,,We zijn met een aannemer in gesprek over de exacte planning”, vertelt Kooistra.

,,Maar we streven er wel naar om in september de eerste paal de grond in te laten gaan.” Hij kan nog niets zeggen over het exacte moment dat het nieuwe pand wordt opgeleverd. De directeur verwacht dat de verhuisdozen in ieder geval tot eind 2020 in de kast kunnen blijven.