Eerste stap bouw Emmer KFC is gezet

Sinds deze week zijn de eerste werkzaamheden gestart voor de aanleg van de Emmer vestiging van de Kentucky Fried Chicken (KFC) aan de Nijbracht.

Een aannemer is druk bezig met de aanleg van de riolering en de toegangswegen.

Daarmee is de eerste stap gezet wat betreft de bouw van het fastfoodrestaurant. De komst van de KFC ging niet bepaald zonder slag of stoot. In juni boog de Raad van State zich nog over het bezwaar van een omwonende die vreesde voor zwerfvuil en aantasting van zijn woongenot. De Raad van State oordeelde dat het allemaal wel zou mee vallen. Later dit jaar volgt nog een bodemzaak, maar de kans lijkt klein dat het plan dan alsnog geheel onderuit gaat.