Algemene ledenvergadering Bargermeer moet bestuurscrisis beëindigen

Buurt- en huurdersvereniging ‘Bargermeer’ houdt 10 september een algemene ledenvergadering (ALV) met daarop één agendapunt: het kiezen van een nieuw bestuur. Dat is de uitkomst van het kort geding dat het interim-bestuur onder leiding van Rik Lucas aanspande, omdat het huidige zelfgekozen bestuur, met Geert Poede aan het hoofd, onrechtmatig zou zijn.

,,Dit is de vierde keer binnen een jaar dat jullie hier zitten. En dat vind ik best veel”, begon de rechter de zitting. In de wijk Bargermeer in Emmen is al meer dan een jaar onenigheid over wie de buurtvereniging moet runnen. In maart ging een ALV over deze kwestie niet door. De vergadering was gepland in Hotel ten Cate. De vrees bestond dat het uit de hand zou lopen.

‘Zorg dat jullie eruit komen’

De rechter stuurde aan op een concrete datum voor een nieuwe ALV. ,,Zorg dat jullie eruit komen. En dat dat bestuur steun krijgt van alle leden. Stop met het afzetten van besturen. Doe dat niet meer. Jullie helpen jullie eigen vereniging om zeep. Wat levert een uitspraak van mij nu op. De onrust blijft daarna bestaan”, zei hij.

Tot twee keer toe werd op de gang overlegd over een geschikte datum. Het tweede heikel punt was het zoeken naar een onafhankelijke voorzitter voor die vergadering. De gemeente regelt een locatie en dat de vergadering wordt dan voorgezeten door iemand van de vereniging Breed Overleg Kleine Dorpen (BOKD).

Uitstel

In afwachting van de nieuwe ALV stelde de rechter de zaak uit. Tot die tijd moeten de beide voorzitters Lucas en Poede (nota bene buren) ervoor zorgen dat de geplande activiteiten door kunnen gaan en de leden worden uitgenodigd. ,,Laten we hopen dat alles goed verloopt”, zei de rechter. Zo niet, dan volgt alsnog een uitspraak van de rechter.