NAM torens in Emmen tegen de vlakte

In Emmen zijn zaterdagochtend rond elf uur de NAM torens met explosieven neergehaald. De torens worden opgeruimd omdat het gas uit de velden op de locatie bijna op is.

Het gaat om een fakkeltoren van 100 meter hoog en een betonnen schoorsteen van 75 meter hoog. In de grond onder de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) zat zuur aardgas, wat de NAM zuiverde zodat het gebruikt kon worden om huizen mee te verwarmen en om mee te koken.

Omliggende straten nabij de locatie van de NAM aan de Phileas Foggstraat waren tijdelijk afgesloten in verband met de veiligheid. Toch trok het neerhalen van de kenmerkende torens enige belangstelling.