‘Zwevende’ grenspaal in Bargerveen wacht opknapbeurt

Weiteveen - Een grenspaal van ruim honderd jaar oud in natuurgebied Bargerveen ondergaat een grondige noodzakelijke opknapbeurt.

Het onderhavige provinciale monument is het best bewaard gebleven van ruim 100 palen die ooit de grens met buurland Duitsland aangaven.

De paal is sterk verweerd en op sommige punten beschadigd. Ook mist het gemetselde omhulsel aan de bovenzijde verschillende bakstenen en steekt door de jarenlange inklinking van het veen de draagconstructie van eikenhouten palen inmiddels ruim boven het maaiveld uit. Dit ‘zwevende’ effect van de grenspaal geeft een goede indruk en beleving van hoe hoog het veen ongeveer honderd jaar geleden was.

Omdat deze grenspaal (nummer 160-I) een verhaal vertelt heeft de provincie Drenthe ervoor gekozen de grenspaal te restaureren. Ten eerste is de zandstenen markering van cultuurhistorische waarde: het is een tastbare herinnering aan de grensconflicten rond de veengronden in Zuidoost Drenthe. De komende winter starten de werkzaamheden.

In het Bargerveen zijn naar aanleiding van het grensverdrag van 1824 grenspalen 160 en 161 geplaatst, op een onderlinge afstand van bijna tien kilometer. Toen aan het eind van de negentiende eeuw ook het Bargerveen steeds meer ‘aan snee’ kwam was het nodig om die grens meer preciezer af te bakenen. Dat gebeurde op basis van een aanvullend grensverdrag van 1902. Van de toen geplaatste palen is dit de enige die nog in redelijke staat is.