Column Roelie Lubbers-Hilbrands: Nu al hulde bij De Gouden Pijl (3)

De Gouden Pijl moet nog verreden worden, maar nu al blazen we de loftrompet, klappen we ons de handen rood en geven we een eervolle staande ovatie. Beetje voorbarig? Helemaal niet. Het gaat namelijk over onze vrijwilligers.

Dit jaar zijn er vele nieuwe bij en dat waarderen we enorm. Zij zullen straks weten hoe voldoening voelt na het organiseren van een evenement waar zoveel mensen van genieten.

De reden van al deze nieuwelingen is dat een groot aantal oudgedienden hun aandeel na vele jaren wilden overdragen. Daar hebben ze vanzelfsprekend alle recht toe, niks dan begrip, al zullen we ze node missen op 4 augustus aanstaande. Dank daarom vanaf deze positie voor al die jaren trouwe hulp en samenwerking!

Dank ook aan de twee bestuursleden die afgelopen winter afscheid hebben genomen van de Gouden Pijl. Allereerst Anne Knol. We kennen hem met gebruind hoofd, brede glimlach en zonnebril op het hoofd. Dat beeld staat ongeveer symbool voor de ontspannen sfeer van de Pijl in Emmen. Lekker ongedwongen, de profrenners genoten en genieten daarvan. Anne kan dat weten, hij heeft immers 22 edities meegedraaid als bestuurslid en koersdirecteur. Hij onderhield de contacten met de renners en slaagde er elk jaar weer in een aansprekend veld te contracteren. Dat was niet altijd makkelijk vanwege de overvolle wieleragenda, de hoge prijzen en het krappe Gouden Pijlbudget. Hulde aan Anne!

Hulde ook aan Simon van der Klei. Hij was al vanaf de eerste jaren van De Pijl betrokken bij de organisatie. Decennia lang heeft hij zijn bijdrage geleverd als penningmeester. In 2015 heeft het Zijn Majesteit zelfs behaagd hem hiervoor te onderscheiden.

De Gouden Pijl kent vele fans, dat hebben we vernomen in onze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Hartverwarmend! Hulde!

Roelie Lubbers-Hilbrands,
Voorzitter De Gouden Pijl, Emmen