Aandacht voor rol cultuur in Emmen

Emmen - Wethouder Robert Kleine heeft deze week het onderzoeksrapport van De Kunstbeweging in ontvangst genomen.

Dit verkennende rapport gaat over de rol die kunst en cultuur kunnen spelen voor het welbevinden van mensen in het algemeen en in het bijzonder de inwoners van Emmen.

Kunst en cultuur heeft een grote rol als vrije tijdsbesteding en speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Wat in navolging van de landelijke tendens in Emmen meer aandacht verdient is het feit dat cultuur ook goed ingezet kan worden voor sociale en economische doelen.

Om aandacht te vragen voor deze bijzondere rol van cultuur in de samenleving heeft De Kunstbeweging een verkennend onderzoek uitgevoerd, dat onder de naam ‘Verkenning Cultuur en Transitie Emmen’ aan de wethouder en alle raadsleden is aangeboden.

Berenice van Woerden, adviseur cultuurparticipatie bij De Kunstbeweging, voerde het onderzoek uit: ,,In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de mate waarin kunst en cultuur in Emmen al wordt toegepast bij sociale vraagstukken zoals eenzaamheid en verbinding tussen mensen van verschillende culturele achtergronden. Naar de inzet van kunst als middel waardoor jongeren die een lastige periode in hun leven doormaken beter in hun vel komen te zitten en zodoende weer aan de maatschappij kunnen deelnemen. En naar de kansen om cultuur in te zetten bij innovatie in het onderwijs en het bedrijfsleven.”

Dinsdag overhandigde Rineke Marwitz, directeur van De Kunstbeweging en onderzoeker Berenice van Woerden het rapport aan wethouder Robert Kleine. Wethouder Kleine is blij met het onderzoek: ,,De verbinding tussen cultuur en onze opgaven in het sociaal domein en op het gebied van economie kan zeker nog verbeterd worden.”