Maak Het Mee
Door Burgemeester Eric van Oosterhout

Preek van de Leek

Burgemeesters worden voor van alles en nog wat gevraagd. Nu zeg ik niet overal ‘ja’ tegen, maar veel verzoeken helpen toch wel om in verbinding te staan met de mensen uit de gemeente.

Of het nu gaat om een opening, een startschot, of een bedrijfsbezoek, overal steek je wat van op. Dat geldt ook voor een verzoek om ‘de Preek van de Leek’ te houden. Dat doe ik wel vaker. Een serieuze overdenking voor een aandachtig publiek.

Nu krijg ik de ruimte van de Protestantse Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. Ze vroegen om een bijbelcitaat als inspiratie. Nu ben ik eerlijk gezegd niet zo bijbelvast, ondanks of misschien wel door een katholieke achtergrond. Maar een bijbeltekst zal ik niet gauw vergeten: “had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal”. Wat een prachtige taal. Even verder: “de liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar bindt vreugde in de waarheid”.

In de goed gevulde kerk ga ik hierop door. Het lijkt een wat belegen thema, maar ‘de liefde’ is actueler dan ooit. Ik denk bijvoorbeeld aan de Joodse schrijfster Marga Minco. Ze overleeft als een van de weinigen van de familie Minco de oorlog. Na de oorlog blijkt haar huis te zijn ingenomen door de familie Dorleijn. Als ze aanbelt om minimaal enige bezittingen terug te vragen, wordt ze grof weggestuurd. Ze schrijft er een aangrijpend verhaal over. Ze blijft schrijven en ze wordt onlangs gebeld door de voorzitter van een landelijke jury. Ze heeft de PC Hooft-prijs gewonnen. Als Marga Minco hoort dat de voorzitter Dorleijn heet, vraagt ze beleefd of iemand anders wil bellen dan de kleinzoon van degene die haar de deur weigerde.

Maar ze vergeeft het hem wel. Uit liefde. Groots.

De liefde vertaalde ik in mijn leven door te kiezen voor mensen die minder kansen hadden. Het versterken van kansen van mensen in zwakke posities was een belangrijke drijfveer voor mijn politieke en bestuurlijke loopbaan. Daarbij vond ik niet zozeer inspiratie in het (katholieke) geloof. Opgroeiend in de roerige jaren van de grote vredesdemonstraties, vond ik meer inspiratie in literatuur (Im westen nicht neues, Reis naar het einde van de nacht) en de poëzie (Kopland).

Het ambt van burgemeester biedt mij veel kansen om liefdevolle verbindingen te leggen. Daarbij gaat het om ‘geloof, hoop en liefde’. Ik geloof, ik zou haast zeggen ‘heilig’, in een goede samenleving. Het gros van de mensen is gelukkig en probeert het ook voor anderen goed te doen. Daarbij is hoop, optimisme, voor mij een belangrijke brandstof; ik hoop op een wereld die steeds een beetje beter wordt. En daarbij reken ik op de liefde. Zoals het zo mooi geschreven staat in Korintiërs 1: “de liefde, alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze”.

De dominee zegt dan: ‘laten wij bidden’. De burgemeester zegt: “wees een beetje lief voor elkaar”.

En na de dienst in Nieuw-Amsterdam was er nog een mooi samenzijn. Warm, betrokken, zeg maar lief.