Emmen gaat grijze container minder vaak legen

Emmen - De grijze container voor restafval wordt vanaf dit najaar in de gemeente Emmen een keer per drie weken geleegd. Dat is op dit moment nog een keer per twee weken.

In de wintermaanden, van december tot en met maart, wordt de groene container voor GFT-afval één keer per vier weken geleegd door afvalinzamelaar Area. De rest van het jaar blijft dat één keer per twee weken. Met de maatregelen wordt een bedrag van € 387.000,- bespaard.

Maximaal 100 kilo restafval

Alle gemeenten in Nederland moeten voldoen aan een landelijke doelstelling voor restafval. Dat doel is dat elke inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar in de grijze container doet. In Emmen is dat nu 204 kilo per inwoner per jaar.

Restafval moet worden verbrand. Terwijl glas, GFT, PMD, textiel en oud papier gerecycled kan worden. Het kabinet verhoogt de belasting op het verbranden van restafval fors, waardoor gemeenten nog meer genoodzaakt zijn om scheiden van afval te stimuleren. Wethouder René van der Weide is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de gemeente Emmen: “De landelijke belasting op het verbranden van restafval is per 1 januari 2019 met bijna 150% gestegen. Om de afvalbelasting voor onze inwoners niet te verhogen, kiezen we ervoor om het scheiden van afval meer te stimuleren door de inzamelfrequentie te wijzigen. Meer recycling, minder in de verbrandingsoven en minder kosten.''

Area gaat binnenkort inwoners van de gemeente Emmen informeren over deze wijzigingen.