Emmen in Gedichten: Bladwijzer bij pagina 456

Het Gemeentegedicht is deze week geschreven door Bertus Beltman.

Je sluit het boek, je stopt met lezen.
Nog veertig pagina’s te gaan.
Waarom het boek toen dicht gedaan,
het werd toch hogelijk geprezen?

Ik lees waar jij bent opgehouden,
van wolken vlinders boven zee,
van pelgrims met een groots idee,
waarop zij blindelings vertrouwden.

Een meisje gaat de meute voor.
Zij voert een engel met zich mee
en loopt de woeste branding door.

Toeschouwers roepen ach en wee.
Met open geest volgt zij haar spoor.
Voor haar splijt straks de zee in twee.

© Bertus Beltman
© www.gemeentedichteremmen.nl