PRO Emmen en Drenthe College tekenen voor sterker Entree-onderwijs

Emmen - Het Entree-onderwijs in Zuidoost-Drenthe steviger neerzetten. Dat is het doel van de samenwerking tussen PRO Emmen en het Drenthe College.

De overeenkomst tussen beide partijen is al vanaf 1 september 2018 van kracht en loopt door tot en met 1 augustus 2020. Door de samenwerking krijgen leerlingen van PRO Emmen de mogelijkheid om naast hun reguliere lessen, twee jaar lang een Entree-opleiding in samenwerking met Drenthe College te volgen (de opleiding bij PRO Emmen en de examens bij Drenthe College).

Zestig leerlingen van PRO Emmen

Met een Entree-diploma kunnen de jongeren doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2 of uitstromen naar een baan. Op dit moment volgen al bijna 60 leerlingen van PRO Emmen het traject, waarbij een deel in het eerste jaar zit en een deel in het tweede.

Nico van Luik: ‘Het is goed voor onze leerlingen om het Entree-onderwijs samen met het Drenthe College vorm te geven. Naast de Entree-opleiding leiden we de Entree-leerlingen ook op binnen de branche. Een branchediploma samen met een entreediploma vergroot voor hen de kans op duurzaam werk en/of doorleren’.

Inhoud Entree-onderwijs

Binnen het Entree-onderwijs in Emmen kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende acht profielen: Assistent logistiek, Assistent dienstverlening en zorg, Assistent installatie- en constructietechniek, Assistent mobiliteitsbranche, Assistent procestechniek, Assistent bouwen, wonen en onderhoud, Assistent verkoop/retail, Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Naast Nederlands en rekenen bestaat het onderwijspakket uit kerntaken, loopbaan en burgerschap, een keuzedeel en beroepspraktijkvorming.

Ellen Bos, opleidingsmanager Entree: ‘De samenwerking met PRO Emmen is intensief waardoor we de exameneisen goed kunnen borgen en voor de leerlingen van PRO is het een uitgelezen kans om een echt mbo diploma te bemachtigen. Eind dit schooljaar zal een aantal leerlingen deze trots aan hun familie kunnen laten zien’.

De samenwerkingsovereenkomst is gesloten vanuit de gedachtegang “De Drentse Aanpak”, een initiatief is een samenwerking tussen Noorderpoort College, Alfa-college, Terra mbo en Drenthe College. Onder de noemer “De Drentse aanpak” zetten de mbo-scholen zich in om jongeren, die in aanmerking komen voor Entree-onderwijs, de best mogelijke kansen te bieden om zichzelf te ontplooien. Het Entree-onderwijs is het voormalige mbo niveau 1 en is bedoeld voor jongeren die niet toelaatbaar zijn tot mbo niveau 2 of hoger.