Meneer Meertens vertelt... over het Oosting Instituut

Emmen - Niet alleen zijn archief blijkt indrukwekkend. Van hetzelfde kaliber zijn de dikke mappen vol historische foto’s, die een breed beeld geven van pakweg de afgelopen 80 jaar.

Die kennis van de plaatselijke historie bestaat niet alleen op papier. Ook het geheugen van de 72-jarige Emmenaar is een rijke bron vol verhalen en anekdotes. Kortom, Geert Meertens ten voeten uit!

'In 1954 viel in Emmen een markante witte villa - op de hoek van de Hoofdstraat en de Notaris Oostingstraat - onder de slopershamer. Deze in 1855 gebouwde woning was in bezit van de gelijknamige (notaris)familie Oosting. De diepe economische crisis in de twintiger jaren van de vorige eeuw was aanleiding tot het nemen van maatregelen. Emmen stond te boek als één van de armste gemeenten van ons land en actie was vereist! Eén van de maatregelen was erop gericht arbeidersgezinnen te stimuleren pakweg driehonderd kippen te gaan houden. Om dit initiatief handen en voeten te geven werd in 1929 een pluimveeproject opgezet door notaris en erkend dierenliefhebber Jan Oosting.

Witte villa

De aansturing van het project vond plaats vanuit de witte villa, die daartoe was geschonken door de familie Oosting. De officiële aanduiding op de gevel luidde het 'Oosting Instituut' en het betrof feitelijk een proefbedrijf, waarbij veredeling en onderzoek voorop stonden. Tevens werden er cursussen verzorgd om het houden van kippen op een hoger plan te brengen.

Het succes bleef bepaald niet uit. Diverse particulieren en scholen haakten erop in en gingen kippen houden. Ook waren er schenkingen in de vorm van een broedmachine en van broedeieren van bepaalde veelbelovende hoenderrassen.

Excursies onder leiding van burgemeester Bouma naar onder andere Barneveld waren bedoeld om daar de kennis en kunde van het kippenbedrijf verder uit te breiden. De resultaten mochten er zijn: Al in 1930 werden er ruim 150 duizend kippen geteld en het aantal eieren oversteeg de 6,5 miljoen. Aantallen die aanleiding waren tot de bouw van een grote eierhal aan de Westenesscherstraat. Na in de oorlog nog dienst te hebben gedaan als distributiecentrum, viel in 1954 het doek voor het 'Oosting Instituut'.

Vanuit het centrum van Emmen verhuisde het levenswerk van Jan Oosting naar een landelijke locatie aan de Odoornerweg, net buiten de bebouwde kom. De sloop van de bijgebouwen achter de villa werd trouwens nog even uitgesteld. De plaatselijke jeugdbibliotheek vond er nog enige tijd onderdak, net als de PTT in 1953.

Patatkraam

Tegenwoordig roept enkel nog de straatnaam herinneringen op aan het voormalige Instituut. De leegte werd nog enkele jaren opgevuld met een patatkraam en een aanpalende vistent. Daarna werd elk spoor van dit Emmer monument definitief uitgewist door de bouw van enkele moderne winkelpanden'.