Plannen voor nieuwe horecazaak op plek wisselwinkel Plan B in hartje Emmen

Emmen – Er zijn vergevorderde plannen voor een horecazaak op de hoek van de Dalipassage en de Kleepassage. Het gaat om een vernieuwend concept waarbij puur en verantwoordelijk eten vooropstaat.

Het nieuwe etablissement wil samenwerken met voedselproducenten in de regio door onder meer overschot aan voorraad over te nemen. Denk hierbij aan broden van een bakker of landbouwgewassen van een boer die niet verkocht worden en als gevolg dreigen te worden weggegooid. Een vorm van voedselvernietiging die deze zaak wil tegengaan.

“Meer kunnen we er voorlopig niet over zeggen”, aldus Frank Arling en Heleen Maatje van Plan B. Dit vorig jaar opgestarte Emmer initiatief zet zich in tegen de leegstand in Emmen en het verhogen van de levendigheid in de binnenstad. Een van hun projecten is de ruimte van de voormalige lunchroom Heeren De Wit in het centrum aan te bieden als wisselwinkel. Hier kan een beginnend ondernemer tegen lage kosten een zaak starten.

Migratieachtergrond

Arling en Maatje zijn blij met het op handen zijnde initiatief voor deze locatie. “De naam van de initiatiefnemer kunnen we nog niet noemen, de handtekening moet nog worden gezet.” Het enige wat ze er verder nog over kwijt willen, is dat de horecazaak ook een stukje sociaal wil ondernemen door mensen met een migratieachtergrond in dienst te nemen. “De initiatiefnemer wil op deze manier deze groep mensen een soepele manier bieden om hun weg te vinden in de maatschappij.”

Te optimistisch

Plan B werd vorig jaar zomer als stichting in het leven geroepen met als doel zoveel mogelijk lege plekken in Emmen gevuld te krijgen. Het experiment zou een jaar duren en inmiddels zit de helft van de tijd er op. Tijd om even de balans op te maken. Wat betreft de wisselwinkel; tot nu toe heeft Plan B deze ruimte niet weten te vullen. Arling: “Achteraf kun je stellen dat we iets te optimistisch waren met het vullen van onze opstapwinkel.” Het idee was om de voormalige lunchzaak te vullen en dan voor een aangrenzend pand ook weer een startende ondernemer te vinden.”

Uniek

Plan B koos expres voor de omgeving Dalipassage en Kleepassage. Vijf jaar geleden zaten deze straten stampvol met winkels. Tegenwoordig zijn de gele bordjes met ‘te huur’ bijna niet te tellen. Het antileegstandsplatform hoopte dat structureel te kunnen vullen, maar het valt niet mee. Maatje: “We vragen ondernemers om een goed onderbouwd bedrijfsplan in te dienen. De meesten bleken echter niet goed onderbouwd. Of sommigen vonden het uiteindelijk toch een te grote stap vanwege bijvoorbeeld het opzeggen van hun baan.”

Telefoonhoesjes

Andere ondernemers hadden interesse in het pand als goedkope huurlocatie. “Voor bijvoorbeeld de verkoop van telefoonhoesjes. Ga dan naar MijnKraam. We stellen als eis dat het echt iets unieks moet toevoegen aan het Emmer winkelaanbod. Plan B heeft inmiddels de leegstand in Emmen in kaart gebracht en volgens het platform bevinden zich ongeveer 80 lege winkelruimtes tussen grofweg De Baander en de Weerdingerstraat: het eigenlijke kernwinkelgebied van Emmen.

Eilandjescultuur

Omdat de wisselwinkels wat moeizaam tot stand komen, gaat Plan B de bakens enigszins verleggen. Maatje: “Wij gaan ons meer bezighouden met het samenbrengen van pandeigenaren en lokale ondernemers. Op die manier hopen we dat partijen elkaar sneller vinden bij het  bestrijden van leegstand.” Volgens Arling is er binnen de Emmer ondernemerswereld ook nog sprake van een eilandjescultuur, waardoor partijen elkaar niet altijd snel vinden. Verder worden huurprijzen als te hoog ervaren. Ook daar moet over gepraat worden. Arling denkt ook nog aan het benaderen van ondernemers in Leeuwarden en Groningen om in Emmen proefwinkels te starten.

Leegstand in Emmen

Het winkelcentrum in Emmen-Centrum heeft in het totaal een winkelvloeroppervlakte van 75.433 vierkante meter. Hiervan is op dit moment 12.667 m2 winkelvloeroppervlak leegstaand (16,8%), dit komt overeen met 69 winkels (verkooppunten). De gemeente maakt werk van het compacter maken van het Emmer winkelcentrum door detailhandel te concentreren, de presentatie van het kernwinkelgebied te verbeteren en het vrijkomende gebied te herontwikkelen. “Op deze manier willen we juist leegstand tegengaan”, aldus gemeentewoordvoerder Stefanie Schipper. “We kunnen winkeliers niet verplichten om te verhuizen,  maar winkeliers die deze stap willen maken, krijgen daar subsidies voor uit het Binnenstadfonds. Op dit moment hebben we aan 10 ondernemers subsidie verleend.” Deze regeling loopt tot eind 2020.