Vijf partijen vormen nieuwe coalitie Drenthe

Assen / regio - PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie gaan de nieuwe coalitie van Gedeputeerde Staten in Drenthe vormen. Dat hebben zij maandagmiddag bekendgemaakt.

Met de Drentse samenleving en Provinciale Staten zetten zij zich de komende bestuursperiode in voor een goed openbaar bestuur, stad en platteland, regionale economie en werkgelegenheid, mobiliteit en bereikbaarheid, klimaat en energie, en een levendig en sociaal Drenthe.

De partijen startten hun formatiegesprekken op 18 april, op advies van informateur Roelie Goettsch en na bespreking in Provinciale Staten. Volgens haar is er in openheid en goede sfeer gesproken over belangrijke thema’s voor Drenthe. Formateur Cees Bijl heeft vertrouwen in deze coalitie: “De veelkleurigheid van de Drentse samenleving vormt voor ons de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met Drenthe. Voor elkaar en met elkaar.”

Beoogd gedeputeerden voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie).

Het coalitieakkoord staat op: www.provincie.drenthe.nl/coalitieakkoord

De verkiezingen voor Provinciale Staten vonden 20 maart 2019 plaats. Bekend was dat winnaar Forum voor Democratie niet deel zou gaan uitmaken van de coalitie.