Opknappen stationsgebied Emmen en omliggende wegen kost 25 miljoen euro

Emmen – Het prijskaartje dat hangt aan het opfrissen van het Emmer stationsgebied bedraagt ongeveer 25 miljoen euro. Dat staat in het rapport Emmen Vernieuwt van de gemeente.

Het rapport bevat een opsomming van alle grote projecten die de gemeente wil ondernemen.

Het inmiddels knap verouderde stationsgebied staat ook al jaren op het verlanglijstje. De gemeente wil graag het stationsgebied versterken als het knooppunt voor het openbaar vervoer. Al eerder werd gesproken over het mogelijk verplaatsen van de busremise, het aanpakken van de Weerdingerstraat ter verbeterring van de aanrijroutes van bussen, het verbeteren van wandel- en fietsroutes tussen station en centrum en het doen van onderzoek naar het meer verkeersluw maken van de route Weerdingerstraat-Boslaan. De Stationsstraat moet de rol van rode loper krijgen voor mensen die vanaf het station het centrum ingaan. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt die straat een boulevard-achtige uitstraling.

Volgens de gemeente gaat het daarom om een complexe opgave, waarbij er een oplossing moet worden gevonden voor een groot aantal verschillende knelpunten en vraagstukken over de doorstroming van het verkeer.

Voor de aanpak van puur het stationsgebied is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid. Als het omliggende gebied ook wordt meegenomen (Weerdingerstraat, Hoofdstraat, Stationsstraat, Kolhoopstraat, Stationsplein, Seinstraat en Boslaan),  dan moet er gedacht worden aan een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro. De herinrichting van het stationsgebied wordt in november besproken tijdens de behandeling van de begroting voor 2020.

Spoorboog

Verder doet de gemeente onderzoek naar draagvlak bij ondernemers op het Emmtect-terrein naar de komst van een spoorboog en terminal bij dat industrieterrein. Het is de vraag of de daar gevestigde bedrijven bereid zijn om hiervoor de portemonnee te trekken. Het is momenteel nog wachten op het definitieve rapport van onderzoeksbureau Tjalma Consulting.

Uitbreiding rangeerterrein

Ook heeft de gemeente het plan opgevat om het bestaande rangeerterrein bij het station van Emmen uit te breiden met twee extra zijsporen op het huidige emplacement. Hiermee kan de totale treinvloot (12 treinen) ten zuiden van de Dennenlaan worden gestald. Dit zou een noodzakelijke stap zijn vanwege de uitbreiding van de dienstregeling met kwartiersdiensten.

Met deze stap wil Emmen de eigen bereikbaarheid vergroten, maar het ontbreekt momenteel aan passeermogelijkheden bij onder meer Emmen-Zuid. De gemeenteraad van Emmen keurde vorig jaar de verdubbeling van het spoor bij het station bij de Rietlanden goed. Volgens de huidige planning van Prorail moeten het verdubbelde spoor eind 2021 in gebruik worden genomen.